2. Programe acreditate ale Asiociației Egomundi, Călărași

Cu o experiență de 10 ani în diseminarea programelor de formare continuă, pentru personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar

Este o echipă cu inițiativă de a explora, de a cunoaște și de a înțelege actul pedagogic, formată din cadre didactice cu experiență și performanțe din învățământul preuniversitar și universitar. Obiectivul principal al echipei îl reprezintă promovarea unui spirit didactic bazat pe o mentalitate educațională deschisă, flexibilă, care se sprijină pe experiența pedagogică, atât a formatorilor, cât și a cursanților noștri.

OFERTA CURSURILOR ONLINE ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022


1. MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP ÎN EDUCAȚIE – 60 credite profesionale transferabile
• MANAGEMENT MOTIVAȚIONAL ȘI PARTICIPATIV ÎN EDUCAȚIE, acreditat prin OM nr. 4618/ 11.08.2021 – 30 credite profesionale transferabile • MANAGEMENT ȘI LEADESHIP EDUCAȚIONAL, acreditat prin OM nr. 4618/ 11.08.2021 – 30 credite profesionale transferabile *Prețul pentru cele două module este de 900 lei. *Grup ţintă: Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar 2. INOVARE ȘI SCHIMBARE ÎN MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, acreditat prin OM nr. 4737/09.08.2019 – 30 credite profesionale transferabile *Prețul cursului este de 450 lei
*Grupul țintă: Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

3. INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ȘI DEZVOLTAREA> PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE , acreditat prin OM 3997/ 14.05.2019 - 30 credite profesionale transferabile *Prețul cursului este de 450 lei *Grupul țintă: Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

4. PREDAREA INTERACTIV – CREATIVĂ, ARTA PROFESIEI DIDACTICE, acreditat prin OM 4414/ 28.05.2020 - 30 credite profesionale transferabile
*Prețul cursului este de 450 lei
*Grupul țintă: Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

5. PERSPECTIVE ALE DIDACTICII MODERNE, acreditat prin OM nr. 4618/ 11.08.2021 – 30 credite profesionale transferabile
*Prețul cursului este de 450 lei
*Grupul țintă: Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

În anul școlar 2021-2022 toate cursurile din cadrul ASOCIAȚIEI EGOMUNDI se vor desfășura online, 50% din program va fi online meeting, iar 50% activități pe
platformă.


Documente necesare pentru înscriere:

  • Carte de identitate;
  • Diplomă de licență;
  • Adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ, cu precizarea funcţiei şi specializarea.

Pentru înscrieri, vă rugăm să trimiteți un e-mail pe adresa egomundi@egomundi.ro în
care să specificați: NUMELE, ȘCOALA, CURSUL SOLICITAT, NUMĂRUL DE
TELEFON, sau accesați site-ul www.egomundi.ro și completați formularele de înscriere.
Contact înscrieri: 0722172008 – Zeld Bogdan.