1. Profesor și Părinte AZI

Furnizor: Asociatia Proacta EDU București

Nr. deciziei de acreditare: 3161/13.02.2019

Categorie: 3

Nr. ore: 80 (ONLINE MEETING: 43 DE ORE, ONLINE: 37 DE ORE)

Nr. credite profesionale transferabile: 20

Grup ţintă: Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

Module:
MODUL 1:
 Identificarea rolurilor unui profesor şi caracteristicilor specifice fiecărui rol şi elemente de conducere a grupurilor

MODUL 2: Noţiuni despre creşterea şi dezvoltarea copilului. Stadii şi caracteristici

MODUL 3: Copii cu nevoi speciale: principalele tulburări de învăţare sau de comportament, provocări şi abordări ale relaţiilor cu părinţii copiilor cu nevoi speciale educaţionale

MODUL 4: Stiluri de parenting şi implicaţiile acestora asupra comportamentului elevului şi implicării părinţilor în procesul educaţional

MODUL 5: Situaţii familiale atipice; părinţi divorţaţi, părinte singur, părinţi adoptivi, bunici sau tutori legali

MODUL 6: Comunicare: elemente, bariere, instrumente şi stiluri de comunicare

Formatori acreditaţi în cadrul programului: Ciucanu Onorica, Kovács Márta, László Laura, Simon Kinga Katalin, Stan Daniela, Truța Anca, Varga Andrea

Mod de organizare: online

Cursurile vor fi susținute și în sistem online, punând la dispoziția beneficiarilor accesul la o platformă de profil, materiale de suport și posibilitatea de a comunica în timp real cu formatorii.

Taxă de participare: 350 lei