7. Prevenirea bullyingului în instituțiile de învățământ

Furnizor: Casa Corpului Didactic ”Csutak Vilmos” Covasna – acord de parteneriat CCD Harghita

Justificare: Dezvoltarea competențelor personalului din învățământul preuniversitar, partenerilor sociali pentru crearea unui climat sigur şi pozitiv în unitatea de învăţământ, bazat pe respectarea persoanei, nediscriminare, motivarea pentru învăţare şi asigurarea stării de bine a antepreşcolarului/preşcolarului/elevului în unitatea de învăţământ.

Public țintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Competențe vizate:

  • Identificarea principalelor elemente pentru reducerea fenomenului de bullying și asigurarea stării de bine în educație;
  • Promovarea activităţii de prevenire şi combatere a tuturor formelor de bullying şi cyberbullying în sistemul educaţional preuniversitar;
  • Identificarea principalelor elemente pentru conceperea și implementarea unui program de prevenire și intervenție antibullying, de sensibilizare a comunităţii privind fenomenul de bullying şcolar

Tematica:

Bullying – stabilirea contextului
Formele bullying-lui
Măsuri de prevenție și intervenție
Implementarea unui program anti-bullying
Strategii și tehnici de prevenire și combatere a fenomenului de bullying
Exemple de tehnici și acțiuni la nivelul elevilor/ nivelul clasei/ la nivel parental

Nr. ore: 60 ore

Nr. credite profesionale transferabile: 15 CPT

Cost: 300 Lei/ Participant