FĂRĂ URĂ  - NO HATE SPEECH!

Termen de înscriere: 9 februarie 2023
Demarare program: 16 februarie 2023

 

Criterii curriculare

Public ţintă vizat: Profesori cultură civică, istorie, învățători, educatori

Limba de predare: limba română

Justificare: Înregistrarea în mod continuu, în ultimii ani, a unor situaţii de violare a drepturilor fundamentale ale omului, care se manifestă prin atacuri verbale şi fizice asupra elevilor aparținând grupurilor minoritare, a imigranților. Cursul de formare va combina instrumentele folosite în campania "No Hate Speech" cu comunicarea non-violentă. Cursul se adresează persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul tineretului, aflaţi în poziţia de a utiliza cunoştinţele şi competenţele dobândite în urma acestui curs prin implementarea de activităţi în cadrul activităților educative, în contextul desfăşurării campaniei naţionale „Fără ură” împotriva discursului instigator la ură din România.

Durată curs: 12 ore 

Locul de desfășurare a programului și forma de organizare:

Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Harghita, Blended – learning/ online

Curriculum-ul programului – Competențe vizate

  • Aplicarea cunoștințelor specifice  științelor sociale în rezolvarea unor situații problemă, precum  și în analizarea posibilităților personale de dezvoltare.
  • Dezvoltarea abilităților interpersonale, a abilităților morale, a abilităților civice.
  • Cooperarea cu ceilalți în rezolvarea unor probleme teoretice  și practice, în cadrul diferitelor grupuri.
  • Dezvoltarea abilităților de empatie interculturală.
  • Utilizarea constructivă a drepturilor și responsabilităților însușite.
  • Afirmarea pozitivă a abilităților de autocunoaștere și interrelaționare.

Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

Timp alocat

Diferiți, dar egali!

3 ore

Discursul instigator la ură

4 ore

Spune-mi o poveste… despre ură

2 ore

Tinerii se implică!

3 ore

Total ore curs

12 ore

Calendarul programului

Gr. 1

16 – 28 februarie 2023

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Portofoliu, aplicații practice la clasă

Resurse umane

Formatori implicaţi:

Truța Anca-Maria, profesor la CJRAE HARGHITA, Certificat formator, seria E nr. 0037178

Responsabil program:

Kovács Dorina profesor metodist, Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János”

Criterii economice

 

Număr total de cursanţi planificaţi:   

20 participanți/1 grupă

Taxă de participare: 

120 lej/participant