CURS PRACTIC DE ELABORARE PROIECTE EUROPENE

Termen de înscriere: 30 ianuarie 2023
Demarare program: 04 februarie 2023

Criterii curriculare

Public ţintă vizat:

cadre didactice din învăţământul preuniversitar/ personal de conducere

Limba de predare: Limba română, limba maghiară

Justificare:

Acest curs își propune să faciliteze personalului din învățământul preuniversitar acccesul la dezvoltarea, conducerea, organizarea proiectelor, precum și la activitațile finanțate prin proiecte europene. Una dintre cauzele acestei situaţii este constituită de faptul că personalul angajat în instituţii, cu atribuţii în domeniul atragerii fondurilor, nu deţine în mod satisfăcător specializarea şi abilităţile necesare atragerii de fonduri. Este imperativ să formăm personal care să dobândească competențe de negociere, leadership, flexibilitate și luarea corectă a deciziilor în domeniul managementului de proiect, mai ales în contextul specific al noilor programe de finanţare propuse în cadrul protocoalelor cu instituţiile europene

Durată curs: 20 ore

Locul de desfășurare a programului și forma de organizare: online

Curriculum-ul programului – Competențe vizate

  • Managementul și folosirea instrumentelor pentru conceperea și  conducerea proiectelor;
  • Dezvoltarea abilităţilor necesare elaborării unui proiect, completarea unei cereri de finanţare, actualizarea informaţiilor referitoare la fondurile ce pot fi accesate de şcoli prin scrierea de proiecte;
  • Familiarizarea cu etapele derulării unui proiect prin valorificarea exemplelor de bune practici;
  • Dezvoltarea abilităţilor necesare implementării, evaluării şi monitorizării unui proiect;
  • Strategii și tehnici de comunicare eficientă.

Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

Timp alocat

Prezentare generală-proiecte de mobilitate, proiecte strategice, Erasmus+, proiecte comunitare, etc.

2 oră

Dobândirea de cunoștințe privind conceperea și etapele elaborării unui proiect

2 oră

Întocmirea documentației, surse de finanţare şi specificul lor

1 oră

Structura unui proiect, conducerea și organizarea echipelor din proiect

1 oră

Obiectivele generale, obiectivele specifice, grupul ţintă

3 oră

Analiza rezultatelor, impactul și a activităţilor din proiect

2 oră

Multiplicarea, diseminarea rezultatelor

1 oră

Buget și gestionarea profitabilă a proiectelor

1 oră

Aplicaţii practice: scrierea concretă a unui proiect Erasmus+

7 ore

Total ore curs

20 ore

Calendarul programului:

Grupa 1

04.02.2023, 05.02.2023, 11.02.2023, 12.02.2023

Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofoliu – scrierea unui proiect

Resurse umane

Formatori implicaţi: Panaite Aurora-Antonia, inspector ISJHR

Responsabil program: Kovács Dorina, profesor metodist, Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János” Harghita

Criterii economice

Număr total de cursanţi planificaţi:  

25 participanți / 1 grupă

Taxă de participare:

120 lei/cursant