A FINN KORAGYERMEKKORI NEVELÉS ELMÉLETE, GYAKORLATA ÉS ADAPTÁCIÓJA A HELYI ÓVODAPEDAGÓGIAI TANTERVRE: a játékos tanulás legjobb pedagógiai gyakorlatai Finnországból a gondolkodási képességek, kreativitás és képzelet fejlesztéséhez (a finn-magyar ÉlményMűhely képzése)

 

2023. február 20.- március 20.

2023. február 20. és 21.-én, 9.00-től 16.00 óráig, az Apáczai Csere János Pedagógusok Házában, a képzés kontaktórás része, a többi 16 óra online - ennek időpontjai közös megegyezés alapján

 

Jelentkezési határidő: 2023. január 30.

 

Célcsoport:

Óvodapedagógusok, alsó tagozatos tanárok

A képzés tárgya:

A képzés résztvevőivel magyar, illetve igény szerint angol nyelven, szemléleti tájékozódás és aktív tevékenységek formájában dolgozzuk fel a finn koragyermekkori nevelésről és a finnországi tantervről jelenleg egyedülállóan átfogó képet nyújtó Játékos tanulás Finnországban (Playful Learning In Early Childhood Education: https://learningbydoing.fi/en/product-category/playful-learning/) című kötet anyagát. A tudományos alapok ismertetése mellett bárki által, egyszerűen kipróbálható játékokon keresztül fedezzük fel a matematikai gondolkodási készségek, a kreativitás és a képzelet fejlesztésének játékos, művészi, és multidiszciplináris lehetőségeit a koragyermekkori nevelésben. A finn korai nevelési tanterv egyik fő célja az egyenlő feltételek megteremtése minden gyermek holisztikus gyarapodásához. Ebben a holisztikus perspektívában a matematikai gondolkodás korai fejlesztése játékos és kreatív, gyakran művészi folyamatokba ágyazódik be. A képzelőerőt serkentő, önkifejezést és reflexiót támogató egyéni és közösségi gyakorlatokat ugyancsak játékokon keresztül alapozzuk meg. A képzést a finn-magyar ÉlményMűhely (www.elmenymuhely.hu) valósítja meg.

Képzési nyelv: Magyar és igény szerint angol (javasolt az alapszintű angol nyelvtudás, de nem kizáró jellegű, a képzés nyelve magyar, viszont a megosztásra kerülő anyag egy része angol nyelvű)

Indoklás:

A képzés céljai összhangban állnak azon Európai Uniós törekvésekkel, amelyek a kisgyermekkortól kezdve a kulcskompetenciák fejlesztésére helyezik a hangsúlyt, és azt sugallják, hogy minél korábban sajátítják el az emberek a tanulás tanulását megalapozó egyéni és társas gyakorlatokat, annál nagyobbak lesznek az esélyeik a jövőbeni oktatási és szakmai sikerekre. A képzés nem a finn óvodai alaptanterv aktív és értő feldolgozását tűzi ki célul, hanem a legjobb gyakorlatok helyi adaptációját segíti elő.

A képzés összes óraszáma: 30 óra

A képzés lebonyolítási formája: blended learning (14 óra jelenléti képzés, 16 óra online)

A képzés tematikus felosztása és óraszáma:

1. Bevezetés a finn koragyermekkori nevelés rendszerébe. Időtartam: 2 óra

2. Játék, tanulás és értékelés a finn koragyermekkori nevelésben és gondozásban. Időtartam: 2 óra

3.  Csoportmunka: Bemutatkozó prezentáció készítése (ki, milyen eszközöket használt eddigi tanítása során, milyen érdekes programot valósított meg, akár formális, akár informális keretek között). Időtartam: 4 óra

4. Készségek és kompetenciák fejlesztése. Időtartam: 2 óra

5. Matematikai gondolkodást fejlesztő játékok. Időtartam: 2 óra

6. Mintázatokon és szimmetriákon alapuló játékok. Időtartam: 2 óra

7. Építőkövek a gondolkodás felépítéséhez. Időtartam: 2 óra

8. Matematikai fogalmak megtapasztalása testmozgással. Időtartam: 2 óra

9. Nyelvi, művészi és kreatív játékok. Időtartam: 2 óra

10. Motorikus készségeket fejlesztő játékok. Időtartam: 2 óra

11. Játékok csecsemőkkel és bölcsődésekkel. Időtartam: 2 óra

12. REFLEXIÓ ÉS PORTFÓLIÓ: a csoportok bemutatják portfóliójukat, közös értékelés. Időtartam: 4 óra

A képzés munkaformája: az ÉlményMűhely Nemzetközi STEAM Tanulási Hálózat (www.elmenymuhely.hu) jelenségközpontú és tantárgyközi integráción alapuló kreatív és innovatív pedagógiai gyakorlatok közös kidolgozása jelenléti és hibrid oktatási környezetben.

Képzési módszerek: A jelenléti és hibrid munkaformákat ötvöző képzés során az Élményműhely különleges oktatási eszközeit (www.learningbydoing.fi) használjuk, illetve ajánlunk olyan – az otthon tanuló gyerekekkel is végezhető – kreatív matematikai-művészeti tevékenységeket is, amelyekhez a "hozzávalót" mindenki a saját környezetében fellelheti.

A STEAM-megközelítés sokféleségének szemléltetése céljából különféle pedagógiai módszerek érvényesítésére adódik lehetőség hibrid oktatási környezetben az Élményműhely eszközök segítségével:

- Az ÉlményMűhely fizikai eszközei (www.learningbydoing.fi).

- Online eszközök.

- Háztartásban meglévő eszközök, melyekkel a gyermekek otthon, online oktatási időszakban is kísérletezhetnek a pedagógusok és a szülők segítségével.

- Adaptálható, sokszorosítható feladatlapok.

A képzés helyszíne: Apáczai Csere János Pedagógusok Háza és online

Résztvevők száma: minimum 20, maximum 25 résztvevő, túljelentkezés esetén a csoport kialakításánál a jelentkezés sorrendjét vesszük figyelembe.

1.2. Humánerőforrás:

Előadók:

  • Dr. Fenyvesi Kristóf, oktatáskutató és STEAM műhelyvezető (ÉlményMűhely / Finn Oktatáskutató Intézet, Jyväskylä-i Egyetem)
  • Balázs Teréz, tanítónő

1.3. Gazdasági szempontok

Résztvevők tervezett összlétszáma: Minimum 20, maximum 30 résztvevő / csoport

Részvételi díj: 350 lej/résztvevő