Játék az osztályban - A játék felhasználása a tanítási órák keretei között.

Beiratkozási határidő: 2023.márc. 1.
Kezdési időpont: 2023. március 10.

 

Kurrikulum

Célcsoport:

Általános és középiskolai pedagógusok, iskolapszichológusok, iskolai segítők, Minden felsőfokú képesítéssel rendelkező, pedagógus munkakörben foglalkoztatott, illetve felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott dolgozó, akik oktatási és nevelési céljaik elérése érdekében kívánnak új játékokat és pedagógiai szemléletmódot megismerni. Nyitottak a tapasztalati tanulás különböző oktatási helyzetekben és nevelési céllal történő alkalmazása iránt.

Képzési nyelv: Magyar

Indoklás:

A résztvevőkben tudatosítani a játék tanórán felhasználható lehetőségeit és fontosságát, sokoldalú alkalmazhatóságát az egyes nevelési, és oktatási helyzetekben. A résztvevő váljon tudatossá abban, hogy milyen pedagógiai szerepköröket választhat a játékos tanórák megtartásához. Ismerjen meg olyan munkamódszereket, melyeket tanórai keretek között felhasznál a játékokban, saját célcsoportjához igazítva, tantárgyi tananyag tartalmakhoz kapcsolódva.

A képzés időtartama22 óra

A képzés lebonyolítási formájaszemélyes jelenlét Apáczai Csere János Pedagógusok Háza, Csíkszereda

A program tananyaga – fejlesztendő kompetenciák:

ISMERKEDÉS, ENERGETIZÁLÁS, A MÓDSZER RÖVID ISMERTETÉSE (Ismerkedési és energetizáló játékok -

Saját élmény; A módszer rövid ismertetése a játékok elemzésén keresztül és a játékok összegyűjtése)

- A JÁTÉK SZEREPE ÉS HELYE A TANÓRÁN (Csoportalakító, ismerkedési, energetizáló játékok; Sajátélményfeldolgozása és az alkalmazott játékok szerepe és helye a tanórán)

- KIHÍVÁS, SZÓRAKOZÁS, TANULÁS ÉS A TAPASZTALATI TANULÁS A TANÓRÁN (Tantárgyspecifikus kiscsoportos játékok bemutatása - pl. irodalom, matek, természetismeret, ének... órákon játszható játékok;

Sajátélmény feldolgozása, a tapasztalati tanulás megismerése, a tantárgyakhoz kapcsolódóan; A kihívás, a szórakozás, a megfelelés és a tanulási folyamat megélése)

- PEDAGÓGIAI SZEREPKÖRÖK VARIÁCIÓI ÉS LEHETŐSÉGEI (Célcsoportra és fejlesztendő területre szabható tanórai játékok; A pedagógus szerepkörei és a szerepkörök alkalmazási lehetőségei: facilitátor, játékvezető,moderátor, előadó...)

- A SZABAD VÁLASZTÁS (Élménypedagógiai gyakorlat - saját élmény; Sajátélmény feldolgozása; A szabad választás lehetőségei - a választás szabadsága elv bemutatása és értelmezése)

- ISMERET ÁTADÁS, GYAKORLÁS, ELLENŐRZÉS JÁTÉKKAL (Csoportalakító, ismerkedési, energetizáló játékok; A saját élmények feldolgozása; A játékok felhasználási és fejlesztési lehetőségei az ismeret átadás, a gyakorlás és az ellenőrzés területein)

- VERSENY, EGYÜTTMŰKÖDÉS, FEJLŐDÉS (Teljes csoportos tantárgyspecifikus játékok bemutatása - pl.irodalom, matek, természet, ének... órákon játszható játékok; Saját élmény feldolgozása; A verseny és az együttműködés a fejlődés szolgálatában - A versenyhelyzet és az együttműködés előnyei pl. kudarctűrő képesség, motiváció... és hátrányai pl. negatív énkép kialakulása; Játékeszség fejlesztés tanórai felhasználásra - pl. Kíváncsi kocka készítés, saját kártyalapok tervezése)

- ÉRTÉKELÉSI ÉS VISSZAJELZÉSI LEHETŐSÉGEK (Élménypedagógiai gyakorlat - saját élmény; Saját élmény feldolgozása; Értékelési és visszajelzési lehetőségek bemutatása és értelmezése)

 ADAPTÁLÁSI LEHETŐSÉGEK (Komplex, oktatási és nevelési céllal alkalmazható, élménypedagógiai gyakorlat;

Saját élmény feldolgozása; Az adaptálási lehetőségek feltárása és kidolgozása - a módszer és a játékok saját célcsoportra szabása)

- JÁTÉKOS ÓRAVÁZLAT KÉSZÍTÉS (Játékos óravázlat elkészítése)

- ZÁRÓ ÉRTÉKELÉS ÉS A KÉPZÉS ZÁRÁSA (A képzés tartalmi, emocionális és gyakorlati hasznosíthatóságának értékelése. Visszajelzések adása - a résztvevők egymásnak és a trénereknek; Folytatási lehetőségek és a képzés zárása. Résztvevői célok kitűzése. A záró gondolatok, észrevételek, javaslatok, interaktív szóbeli megbeszélése)

A képzési program témáinak időbeosztása

TÉMÁK

Időtartam

 Ismerkedés, energetizálás, a módszer rövid ismertetése

1 óra

A játék szerepe és helye a tanórán -

2 óra

Kihívás, szórakozás, tanulás és a tapasztalati tanulás a tanórán

2 óra

A szabad választás

3 óra

Ismeret átadás, gyakorlás, ellenőrzés játékkal

3 óra

Verseny, együttműködés, fejlődés

2,5 óra

Értékelési és visszajelzési lehetőségek

2,5 óra

Adaptálási lehetőségek

3,5 óra

Összesen képzési óra: 22

A képzés naptára

A képzés időpontjai:

2023.03.10. (péntek) 15.30-19.00 óra

2023.03.11. (szombat) 9.00-17.30 óra

2023.03.12. (vasárnap) 9.00-13.00 óra

A kurzuszáró értékelés módozata:

A továbbképzésen elsajátítottak értékelésére a résztvevő által írásban leadott/beküldött óravázlat (záródolgozat)

formájában kerül sor.

1.2. Humánerőforrás

Képzők: Urbán Mónika és Besnyi Szabolcs

Programfelelős módszertanos: Kiss-Pataki Adél Annamária, módszertanos pedagógus

1.3. Gazdasági szempontok

Résztvevők tervezett összlétszáma:

 68 résztvevő

Részvételi díj:

330 Ron/ résztvevő