DEZBATERE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ

Termen de înscriere: 26 februarie 2023
Demarare program: 2 martie 2023

Criterii curriculare

Public țintă vizat: diriginți, profesori de orice specialitate

Limba de predare: limba română

Justificare:

Programul se adresează profesorilor din învățământul gimnazial și liceal cu scopul de a dobândi competențe necesare aplicării dezbaterii metodei deliberative și a gândirii critice la clasă.

Durată curs: 20 ore 

Locul de desfășurare a programului și forma de organizare: Liceul Teoretic O. C Tăslăuanu Toplița

Blended – learning  

Curriculum-ul programului – Competențe vizate

  • Folosirea adecvată a tehnicilor de argumentare/contraargumentare
  • Susținerea unui dialog argumentativ
  • Folosirea eficientă a întrebărilor/intervențiilor
  • Analiza argumentelor în vederea acceptării/respingerii lor

Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

Timp alocat

Webinarii, elemente necesare susținerii unei dezbateri: moțiune, termeni, argument, contraraargument, construirea cazului, respingerea cazului

8 ore

Activitate pe grupe asistată

6 ore

Consultații

2 ore

Muncă individuală

4 ore

Total ore curs

20 ore

Calendarul programului

 

Grupa 1

 2, 9, 23 martie – prezență fizică, 7 martie – online

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Portofoliu, aplicații la clasă

Resurse umane

Formatori implicaţi:

Croitor Georgeta-Victorița, profesor la Liceul Teoretic „O.C. Tăslăuanu”, Toplița, formator

Responsabil program:

Kovacs Dorina, profesor metodist, Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János” Harghita

Criterii economice

 

Număr total de cursanţi planificaţi:   

20 participanți / 1 grupă

Taxă de participare: 

150 lei