NO HATE SPEECH – EMBERI JOGI NEVELÉS AZ ONLINE ÉS OFFLINE GYŰLÖLETBESZÉD ELLEN

2023 március 4.

Beiratkozási határidő: 2023.február 27.

 

Kurrikulum

Célcsoport:

Általános és középiskolai pedagógusok, iskolapszichológusok, iskolai segítők

Képzési nyelv: Magyar 

Indoklás:

A gyűlöletbeszéd nem új jelenség, sem az interneten, sem az emberi jogok tárgyában. Egyre több

alkalommal, egyre fiatalabbak választják ezt a módot, hogy tönkre tegyenek más embereket,

csoportokat. Az online tér új lehetőségeket teremt számunkra: összekapcsolódhatunk másokkal

olyan ügyekben, olyan ügyekért, amelyeket fontosak számunkra. Ugyanakkor áldozattá,

visszaélés és emberijogi jogsértés tárgyává is válhatunk, többek között a gyűlöletbeszéd

különböző formái miatt. A ma pedagógusa számára elengedhetetlen egy olyan eszköztár

kialakítása, ahol hatékonyan fel tud lépni az online és az offline gyűlöletbeszéd ellen. Segítheti

diákjait és tágabb környezetét, hogy ne váljanak áldozattá vagy elkövetővé. Tevékenyen ki veszi

a részét a társadalmi érzékenyítésben. A tréning során a pedagógus ezen eszköztára bővül.

A képzés időtartama12 órányi, interaktív személyes és online jelenléti tréning

A képzés lebonyolítási formája:

személyes jelenlét + online tér, Apáczai Csere János Pedagógusok Háza, Csíkszereda

A program tananyaga – fejlesztendő kompetenciák:

  • emberi jogok megismerése;
  • kritikus gondolkodás fejlesztése;
  • offline és online együttműködés fejlesztése;
  • szociális és érzelmi tudatosság;
  • érzékenyítés;
  • empátia;
  • kommunikációs készségek fejlesztése;
  • közösségi részvétel erősítése.

A képzési program témáinak időbeosztása

TÉMÁK

Időtartam

A tréning során a résztvevők alapismereteket szereznek az online és offline gyűlöletbeszéd

problémaköréről. Az általános iskola kezdetétől a középfokú tanulmányok végéig áttekintjük a

korosztályos jellemzőket emberi, jogi és technikai oldalról. Szót ejtünk az esetekről és azok

kezeléséről, a megelőzés fontosságáról. Megismerkedünk jó gyakorlatokkal, a témához

kapcsolódó szak-és szépirodalommal. A délelőtti és délutáni foglalkozások során az elméleti és

gyakorlati módszerek egymást egészítik ki.

– Egyéni, páros, csoportos feladatok;

– Érzékenyítő gyakorlatok;

– Játék-és médiapedagógiai eszközök megismerése

 

 

 

Összesen képzési óra:

12 óra

A képzés naptára: 2023. február 4.

A kurzuszáró értékelés módozata:

Egy megvalósított vagy megvalósításra váró foglalkozás, óra tapasztalatainak bemutatása.

1.2. Humánerőforrás

Képző:

dr. Baracsi Katalin, LL. M családjogi szakjogász, LL. M infokommunikációs, szakjogász, internetjogász, közösségi média tréner

Programfelelős módszertanos: Kiss-Pataki Adél Annamária, módszertanos pedagógus

1.3. Gazdasági szempontok

Résztvevők tervezett összlétszáma:

 25 résztvevő

Részvételi díj:

120 Ron/ résztvevő