PREVENIREA BULLYINGULUI ÎN MEDIUL ȘCOLAR

 

Criterii curriculare

Public ţintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Limba de predare: Limba maghiară

Justificare:

Scopul programului este prevenirea bullyingului , cyberbullyingului în mediul școlar, prin identificarea timpurie a manifestărilor violente care pot duce la cazuri de bullying, identificarea cauzelor și dinamica acestor fenomene. Dezvoltarea competențelor de comunicare asertivă, gestionarea emoțiilor și gestionarea conflictelor în mod creativ în activitatea didactică.

Durată curs:

12 ore

Locul de desfășurare a programului și forma de organizare:

Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Harghita, Blended – learning/ online

Curriculum-ul programului – Competențe vizate

  • Competenţe de identificare a potenţialelor riscuri de bullying în școli
  • Competențe de comunicare şi colaborare
  • Competențe de gestionare al emoțiilor
  • Competențe de gestionare a conflictelor în mod creativ

Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

Timp alocat

Teambuilding. Autocunoaștere

2 ore

Formele violenței. Cauzele manifestărilor violente în școli. Bullying. Cyberbullying

2 ore

Dinamica vieții emoționale. Gestionarea emoțiilor

2 ore

Deficiențele de comunicare ca sursă a violenței școlare

2 ore

Tehnici creative de rezolvare a conflictelor

2 ore

Strategii anti-violență la nivelul claseI

1 ore

Feedback. Evaluarea formării

1 ore

Total ore curs

12 ore

Calendarul programului

Grupa 1

Cf. planificarii lunare/semestriale anul şcolar 2022-2023

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

portofoliu

Resurse umane

Formatori implicaţi:

Borsos Annamária, psiholog clinician, formator AVP

Responsabil program:

Kovács Dorina, profesor metodist, Casa Corpului Didactic Apáczai Csere János” jud. Harghita

Criterii economice

Număr total de cursanţi planificaţi:  

20 participanți / 1 grupă