2. REAL- Școala deschisă pentru toate vârstele

Furnizor: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Harghita

Program acreditat prin OME nr. 3737/27.04.2021

Grup țintă: personalului didactic de predare și de conducere din învățământul preuniversitar din școlile/instituțiile unde se organizează sau urmează să se organizez activități educaționale de tip ”A doua șansă” sau pentru personalul didactic interesat de această formă de învățământ

Durata/credite profesionale transferabile: 28 ore/ 7 credite profesionale transferabile

Module tematice:

  • Modul 1. - Cadrul metodologic privind organizarea programului ”A doua şansă” învăţământ primar/învăţământ secundar
  • Modul 2. - Formarea competențelor cadrelor didactice care predau în programul ”A doua şansă” - cunoașterea profilului participanților la educație (cursant, cadru didactic) si identificarea nevoilor educaționale ale acestora în cadrul programului ”A doua șansă”,

Formatori acreditați: Banciu Mihai-Sebastian, Hátsek Kinga-Mária, Kocsis Annamária, Kőmíves Noémi, Porsche Eva, Dr. Simó Ildikó, Stan Sorin-Gavril, Vass Csilla

Nr. ore: 28 ore

Nr. credite profesionale transferabile: 7 CPT

Cost program: 175 Lei/ Participant