3. Instrumente, strategii și metode pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar

Furnizor: Casa Corpului Didactic ”Csutak Vilmos” Covasna – acord de parteneriat CCD Harghita

Justificare: Dezvoltarea competențelor personalului din învățământul preuniversitar partenerilor sociali pentru creșterea calității educației prin reducerea inechității sociale și asigurarea la șanse egale la educație.

Public țintă: Personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar

Competențe vizate:

  • Identificarea principalelor elemente pentru a dezvolta și a implementa un curriculum pentru un program de prevenire și combatere a abandonului școlar
  • Identificarea strategiilor și tehnicilor de conștientizare, de intervenție și de evaluare la nivelul elevului, al clasei și al părinților.
  • Elaborarea documentelor, planificărilor pentru activități din cadrul programului de prevenire a abandonului școlar
  • Proiectarea activităților de conștientizare, de intervenție și de evaluare la nivelul elevilor, clasei și părinților.

Tematica: 

  • Introducere - Fenomenul părăsirii timpurii a școlii 
  • Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE)
  • Instrumente de prevenire și intervenție

Mod de desfășurare: online (online meeting/sincron și online learning/asincron)
Nr. ore: 60 ore
Nr. credite profesionale transferabile: 15 CPT
Cost program: 360 Lei/ Participant