5. Reducerea abandonului școlar prin activități outdoor

Furnizor: Casa Corpului Didactic ”Csutak Vilmos” Covasna – acord de parteneriat CCD Harghita

Justificare: Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

Public țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Competențe vizate:

  • Identificarea elementelor principale pentru a dezvolta un program de prevenire și combatere a abandonului școlar cu ajutorul unor metode alternative: Școala în natură, trasee educative precum și alte activități outdoor.
  • Identificarea principalelor elemente pentru reducerea fenomenului de abandon școlar și asigurarea stării de bine în educație
  • Elaborarea documentelor, planificărilor pentru activități din cadrul programului școala în natură
  • Proiectarea activităților outdoor care au scopul de a preveni și de a reduce abandonul școlar

Tematica: Fenomenul părăsirii timpurie a școlii Școala în natură ca strategie de prevenire a abandonului școlar Traseul educativ și alte activități outdoor

Mod de desfășurare: online (online meeting/sincron și online learning/asincron)

Nr. ore: 60 ore

Nr. credite profesionale transferabile: 15 CPT

Cost program: 360 Lei/ Participant