3. "Google educator nivelul 1 (Gen 1) - Intermediari"

Declar că sunt de acord că datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de către Casa Corpului Didactic – Harghita şi de către persoanele împuternicite ale acesteia precum şi partenerilor Casei Corpului Didactic - Harghita în România / Uniunea Europeană în scopul alcătuirii bazei de date comune ale CCD/IŞJ – HR privind participarea la diferite activităţi de formare şi de perfecţionare profesională. Fac aceasta declaraţie şi îmi exprim consimţământul, cunoscând drepturile de care beneficiez conform Legii 677/2001.