3. "GOOGLE EDUCATOR NIVELUL 1 (GEN1) - INTERMEDIARI"

Furnizor: Asociația Edusfera
Nr. deciziei de acreditare: O.M. nr. 3904/05.06.2018
Categorie: 2
Nr. ore: 100 ore/formă de învăţământ (nr. ore face-to-face/zi: 33 ore; nr. ore e-learning: 67 ore)
Nr. credite profesionale transferabile: 25
Formatori acreditaţi în cadrul programului: Gyarmati Dénes, Bőjte Daniel
Locaţii: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” – Miercurea Ciuc, jud. Harghita
Grup ţintă: Personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar

Taxă de participare: 500 lei

Scopul programului Scopul programului de formare constă în dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din învățământul primar, gimnazial și liceal referitoare la utilizarea tehnologiei informației şi a comunicaţiilor la clasă în vederea creșterii calității procesului de predare. Prin studiul materialelor scrise, vizionarea clipurilor video, activitățile de laborator, cadrele didactice vor învăța cum să integreze soluțiile Google atât în procesul educațional cât și pentru a comunica mai bine la nivelul instituțional, atât cu alte cadre didactice dar și cu elevii și părinții acestora.  La sfârșitul acestui curs, cursanții vor fi pregătiti să fie examinați pentru a deveni Google Educator Nivelul 1, în urma căruia pot obține un certificat Google cu recunoaștere internațională.