Alte programe

2021 - 2022

Orizonturi inovative pentru o școală care învață- profesori, elevi, părinți (PEP)

Forumul Tinerilor Pedagogi - Prevenirea bullyingului din școli în mediul online și offline