INOVARE ȘI SCHIMBARE ÎN MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR* (Managament educațional)

 

Furnizor: Asociaţia Egomundi Călăraşi
Nr. deciziei de acreditare: acreditat, . OM nr. 4737/ 09.08.2019
Nr. credite profesionale transferabile: 30
Formatori: specialişti din învăţământul universitar şi preuniversitar
Modul de desfășurare: online, 50% din program va fi online meeting, iar 50% activități pe platformă
Grup ţintă: Personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar

Competențe generale

  1. Competenţe care vizează dezvoltarea instituţională inovativă.
  2. Competenţe de comunicare şi relaţionare bazate pe inteligența emoțională.
  3. Competenţe de autoevaluare/evaluare proiectate în marketingul educațional.
  4. Competenţe de gestionare a resurselor umane și temporale.
  5. Competenţe psiho-sociale utile în situații de criză.
  6. Competenţe de organizare, îndrumare și control caracteristice  managementului  și leadershipului inovativ.

*Taxa de participare pentru cele două module de Management educațional este de 900 lei, iar plata se face până la finalizarea programului.