3. PROGRAM PENTRU PREGĂTIREA CADRELOR DIDACTICE ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII COMPETENȚELOR DE EVALUARE A LUCRĂRILOR SCRISE DIN CADRUL EXAMENULUI NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI A CONCURSULUI NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE

 

 1.  

3.1. Criterii curriculare:

 • Public ţintă vizat: cadre didactice, evaluatori la examenele naționale de definitivare în învățământ și la concursul național de ocupare a posturilor vacante
 • Limba de predare: Limba română, limba maghiară
 • Justificare:

Potrivit recomandărilor M.E.N., nr. 2259/DGISSEP/14.08.2019, programul se adresează cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar, care fac parte din comisiile de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul examenului național de definitivare în învățământ și a concursului național de ocupare a posturilor vacante.

  •  
 • Durata: 6 ore
 • Locul desfăşurării activităţii: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc sau filiale
 • Curriculum-ul programului:
  • Competenţe vizate:
   • Proiectarea conţinuturilor instructiv-educative;
   • Cunoașterea conținuturilor și principiilor specific docimologiei
   • Identificare diferențelor dintre subiectivitate și subiectivism în evaluare
   • Abordarea într-o viziune integrativă a procesului evaluării cu celelalte componente ale procesului de învățare
  • Planificarea modulelor tematice:

MODULE TEMATICE

TIMP ALOCAT

Examene naţionale - metodologii

1 oră

Metode, instrumente de evaluare

1 oră

Operaţiile evaluării - măsurarea, aprecierea, decizia

2 ore

Factori perturbatori ai evaluării

1 oră

Deontologia evaluării

1 oră

Total

6 ore

  •  
  • Calendarul programului: semestrul al II-lea al anului şcolar 2019-2020
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofoliu alcătuit din proiectele realizate pe parcursul programului

3.2. Resurse umane

 • Formatori implicaţi: inspectori şcolari de specialitate, metodişti ai I.Ș.J.,Harghita, profesori metodişti ai C.C.D. Harghita cu certificat de formator.

Responsabili program: inspectori şcolari I.Ș.J. Harghita, Erősdi Edit, Csiszér Mária, Kovács Dorina profesori metodişti Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc, jud. Harghita