Programe avizate de M.E.N. 2019-2020

2019 - 2020

1. PROGRAM PENTRU PREGĂTIREA DEBUTANȚILOR ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT

2. PROGRAM PENTRU PREGĂTIREA CADRELOR DIDACTICE ÎNCADRATE CU STATUT DE SUPLINITOR ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA SUSȚINEREA CONCURSULUI NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE

3. PROGRAM PENTRU PREGĂTIREA CADRELOR DIDACTICE ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII COMPETENȚELOR DE EVALUARE A LUCRĂRILOR SCRISE DIN CADRUL EXAMENULUI NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI A CONCURSULUI NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE

4. ABILITAREA CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL

5. METODA PROIECTULUI

7. METODE DE SPIJIN PENTRU ÎNVĂȚARE PERSONALIZATĂ

8. EDUCAȚIE TIMPURIE

9. IMPORTANȚA BIBLIOTECILOR ȘCOLARE/CDI, CA STRUCTURI INFO-DOCUMENTARE

10. APLICAREA METODEI FIRMEI DE EXECIȚIU ÎN LICEELE TEHNOLOGICE PROFIL SERVICII

11. APLICAŢII WEB - RESURSE, COLABORARE ŞI JOC

12. INTRODUCERE ÎN EDUCAȚIA ȘI PEDAGOGIA MONTESSORI

13. PEDAGOGIA FRANZ KETT, EDUCAŢIE COMPLEXĂ PRIN INIMĂ, MINTE ŞI ACŢIUNE

14. UTILIZAREA TERAPIEI PRIN MUZICĂ PENTRU REABILITAREA COPIILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE

16. CURS PRACTIC DE ELABORARE A PROIECTELOR EUROPENE

17. ÎNVĂȚARE DIGITALĂ - INFORMATICĂ INTERACTIVĂ

18. PEDAGOGIE EXPERIENȚIALĂ METODA JOCULUI, ÎNVĂȚARE PRIN DESCOPERIRE

19. BUCĂTĂRIA VRĂJITOARELOR. ACTIVITĂȚI INTERACTIVE ÎN PREDAREA-ÎNVĂȚAREA ȘTIINȚELOR NATURII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

20. ÎNVĂŢAREA EXPERIENŢIALĂ - DEZVOLTAREA PERSONALĂ A CADRELOR DIDACTICE COMBINATĂ CU METODE DE ART-TERAPIE

21. COOPERAREA DINTRE CADRU DIDACTIC ȘI ELEVI ÎN SPAȚIUL DIGITAL

22. KINETOTERAPIE PENTRU COPII PREŞCOLARI

23. CULORI ŞI FORME – TEHNICI ÎN PREDAREA EDUCAŢIEI PLASTICE LA PREȘCOLARI ȘI ELEVI

24. ÎNVĂŢAREA EXPERIENŢIALĂ - DEZVOLTARE PERSONALĂ A ELEVILOR COMBINATĂ CU METODE DE ART-TERAPIE

25. ARTA POPULARĂ - TEHNICI ŞI MOTIVE POPULARE FOLOSITE ÎN PICTAREA MOBILEI

26. CONSTITUIREA COLECTIVULUI /APARTENENȚA LA GRUP - TEAM-BUILDING

27. ŞCOALA DE VARĂ ”ACADEMIA BOLYAI – 2020”

28. ŞCOALA DE VARĂ A CADRELOR DIDACTICE - SECŢIA ROMÂNĂEDIŢIA A VII-A