28. ŞCOALA DE VARĂ A CADRELOR DIDACTICE - SECŢIA ROMÂNĂ

EDIŢIA A VII-A

  •  

 28.1. Criterii curriculare

  •  Public ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preşcolar, primar şi secundar inferior de la secţia română
  • Limba de predare: Limba română
  • Justificare:

Şcoala de Vară a cadrelor didactice are ca scop, participarea cadrelor didactice din învăţământul preşcolar, primar şi secundar inferior de la secţia română, la o şcoală de vară structurată pe cursuri şi seminarii cu conținut psihopedagogic, metodic, pe domenilul învăţământului integrat şi/sau incluziv, pentru creşterea calităţii procesului instructiv-educativ în şcolile harghitene.

Activităţile se vor desfăşura pe parcursul a patru zile, în vacanţa de vară: o zi, în plen, trei zile pe secţiuni. Tematica exactă va fi propusă în funcţie de nevoile cadrelor didactrice formulate cu ocazia consfătuirilor pedagogice din acest an şcolar.

  • Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita, Asociaţia Învăţătorilor Harghiteni.