4. AVENTURI ÎN LUMEA DIGITALĂ!
(Învățare digitală - informatică interactivă)
DIGITÁLIS KALAND!

Kedves kollégák! Köszönjük szépen a nagyfokú érdeklődést! A 2021. februárig tervezett csoportokban a helyek beteltek, ezért a jelentkezéseket lezártuk. További csoportok indulásáról is értesíteni fogjuk. Köszönjük megértésüket. 


Stimați colegi! Vă mulțumim pentru interesul acordat! Înscrierile s-au închis.Toate locurile din grupele planificate până luna februarie 2021 au fost ocupate. Vă ținem la curent când vom organiza alte grupe. Vă mulțumim pentru înțelegere!

INFORMAȚII CURS

A KÉPZÉS INFORMÁCIÓI

 1. 4.1. Criterii curriculare
 1. 4.1. Tananyag leírása

Public ţintă vizat:

Célcsoport:

cadre didactice din învăţământul preuniversitar – educatori, învăţători, profesori (indiferent de specialitate)

egyetemelőtti oktatásban dolgozó pedagógusok /
 
óvónők, tanítók, tanárok

Limba de predare:

Képzési nyelv:

Limba română, limba maghiară

Román, magyar

Justificare:

Indoklás:

Programul se adresează tuturor cadrelor didactice pentru a familiariza utilizarea instrumentelor de tehnologia informaţiei și a internetului în procesul de predare – învăţare – evaluare.  Activitățile sunt astfel concepute ca participanții să dobândească competențe digitale necesare predării online. Pe durata întregului program activitățile sunt interactive, pe grupe sau individual, cu exemple concrete, și necesită colaborarea participanților, precum și participarea activă.

A tevékenységek célja, hogy a résztvevők elsajátítsák az online tanítási-tanulási-értékelési folyamatban szükséges digitális készségeket.

A program minden pedagógusnak szól, füg­get­lenül attól, hogy óvodában, általános iskolában, vagy gimnáziumban tanít, és segítséget nyújt az információs tech­no­ló­gia és az internetes eszközök használatának meg­is­me­ré­sé­ben. A program során a tevékenységek interaktívak, cso­por­to­san vagy külön-külön, konkrét példákkal, és a részt­vevők együttműködését, valamint aktív részvételét igénylik.

Durată curs:

A képzés időtartama:

20 ore

20 tanóra

Forma de organizare a programului:

A képzés lebonyolítási formája:

On line/e-learning

On line/e-learning

Curriculum-ul programului – Competențe vizate

A program tananyaga – fejlesztendő kompetenciák

    •  
 • Gestionarea online a claselor folosind aplicația Google Classroom;
 • Stocarea materialelor didactice cu Google Drive;
 • Activități didactice online cu aplicația Google Meet;
 • Activități online interactive, jocuri cooperative cu aplicația Zoom, Padlet, Trello, Mentimeter;
 • Crearea temelor, temelor cu chestionar, materialelor și subiectelor în sala de clasă online;
 • Crearea lecțiilor interactive folosind Google Docs (Documente), Google Slide (Prezentări) și Google Sheets (Foi de calcul);
 • Evaluarea online cu aplicația Google Forms (Formulare), Redmenta;
 • Editarea imaginilor online și offline;
 • Metoda jocului online (gamification) cu Kahoot!, Learning Apps, Quizlet, Quizizz, Genially, Canvas;
 • Creare prezentărilor online cu Prezi Video;
 • Jocuri interactive: pedagogie experiențială, energetizare.
 • Online osztály kezelése a Google Classroom alkal­ma­zás­sal;
 • tananyagok tárolása a Google Drive-on;
 • Online oktatási tevékenységek a Google Meet alkal­ma­zással;
 • Interaktív online tevékenységek, kooperatív játékok a Zoom, Padlet, Trello, Mentimeter alkalmazással;
 • Házi feladatok, (teszt)kérdések, tananyagok és téma­körök készítése az online tanteremben;
 • Interaktív órák készítése a Google Dokumentumok, a Google Slide és a Google Táblázatok segítségével;
 • Online értékelés a Google Forms alkalmazással és a Red­menta segítségével;
 • Online és offline képek szerkesztése;
 • Online játékmódszer (gamifikáció) a Kahoot!, Learning Apps, Quizlet, Quizizz, Genially, Canvas alkalmazással;
 • Online prezentációk készítése a Prezi Video segít­sé­gével;
 • Interaktív játékok: élménypedagógia, energetizálás.

Planificarea pe module tematice-timp alocat

A képzési program témáinak időbeosztása

TEME ABORDATE

Timp alocat

TÉMÁK

Időtartam

Clasa online

2 oră

Online osztály

2 óra

Lecții interactive și documente online

6 oră

Interaktív tanórák és dokumentumok

6 óra

Învățare prin jocuri

4 oră

Tanulás játékkal

4 óra

Prezentări online

4 oră

Online bemutatók

4 óra

Teste online

4 oră

Online kérdőívek

4 óra

Total ore curs

20 ore

Összesen képzési óra:

20 óra

Calendarul programului

A képzés naptára

Grupa 1

25, 27 noiembrie, 2, 4, 9, 11, 16 decembrie 2020

1-es sz. csoport

2020. november 25., 27. és december 2., 4., 9., 11., 16.

Grupa 2

12, 14, 18, 20, 22, 26, 28 ianuarie 2021

2-es sz. csoport

2021 január 12., 14., 18., 20., 22., 26., 28.

Grupa 3

8, 11, 15, 18, 22, 25, 27 februarie 2021

3-as sz. csoport

2021 február 8., 11., 15., 18., 22., 25., 27.

Grupa 4

10, 12, 17, 19, 20, 24, 26 februarie 2021

4-es sz. csoport

2021 február 10., 12., 17., 19., 20., 24., 26.

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

A kurzuszáró értékelés módozata:

portofoliu

portofolió

 1. 4.2. Resurse umane

4.2. Humánerőforrás

Formatori implicaţi:

Képző(k):

Vad Zoltán, profesor de informatică, instructor CISCO, expert Google, trainer ”Legyen Élmény A Suli” –
Liceul Teoretic “Ady Endre” Oradea

Mihály Adél, profesor pentru învățământul primar,
trainer ”Legyen Élmény A Suli” –
 Școala Gimnazială ”Rákóczi Ferenc” Satu Mare

Vad Zoltán, informatikatanár, CISCO oktató, Google szakértő, élményinformatikus, ”Legyen Élmény A Suli” tréner–
Ady Endre Elméleti Líceum, Nagyvárad  

Mihály Adél, tanító,”Legyen Élmény A Suli” tréner–
Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szatmár

Responsabil program:

Programfelelős módszertanos:

Csiszér Mária, profesor metodist,

Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János”

Csiszér Mária, módszertanos tanár,

Apáczai Csere János Pedagógusok Háza

 1. 4.3. Criterii economice

4.3. Gazdasági szempontok

Număr total de cursanţi planificaţi:  

 

25 participanți / 1 grupă

Résztvevők tervezett összlétszáma:

25 résztvevő / 1 csoport

Taxă de participare:

100 lei/cursant

Részvételi díj:

100 lej/résztvevő