Managementul clasei
sau
Relațiile sunt inima învățării. Și în școala de acasă. Școala online.

Atelierul 1

Justificare:

„Cum ajung cu elevii mei la învățare (și în școala online) ?” este întrebarea pe care profesorul
și-o adresează și al cărei răspuns reprezintă metodele și mijloacele utilizate de profesorul
respectiv.
Îmbinarea metodelor clasice cu cele moderne, a formalului cu nonformalul și apelul la
imaginație constituie o variantă prin care profesorul se poate apropia de elevi.
Vă propun un atelier cu elemente ce pot fi incluse în orele de diriginție și nu numai. Va
cuprinde teorie și aplicații.

Tematica lui are următoarele puncte-cheie:

1. Drumul de la EU la NOI (Colectivul clasei.); Cum sudăm un colectiv în școala online.
2. Cum ne opunem stresului. Modalități simple de autoreglare și autocontrol – lucru împreună.
3. Instrumente digitale: Padlet, Mentimeter, Wordwall.

Învățarea prin imaginație

Atelierul 2

Justificare:

Profesorii sunt arhitecți ai învățării. Și în școala de acasă, școala online, profesorii trebuie să
vină cu metode și modalități care să-i conducă pe elevi spre învățare.
O metodă de succes este cea bazată pe Imaginație. Șe știe că elevii au o viață imaginativă
bogată. Putem folosi caracteristicile acestei vieți pentru a produce învățare, deoarece uimirea,
revolta, extremele, fascinația produsă de eroi le trezește interesul și îi entuziasmează.
Vă propun un atelier pentru profesori de limba și literatura română și nu numai, deoarece voi
prezenta câteva metode și modalități de a facilita învățarea bazată pe imaginație.

Tematica atelierului:

1. Teorie și exemplificări - Prezentarea metodelor: Harta mentală, Coggle, PBL ( Project based
learned).
2. Lucru împreună/ lucru pe text cu realizare de hărți mentale.
3. Instrumente digitale incluse în proiecte: LearningApps, Coggle, WordWart, Padlet.

Calendarul programului:

Grupa 2:

Atelierul 1 - 28 ianuarie 2021, ora 16:00 - 19:00
Atelierul 2 - 4 februarie 2021, ora 16:00 - 19:00

Număr cursanți planificați: 30 participanți/ grupă
Formator: Nedelcu Violeta Daniela, profesor Școala Gimnazială Nr. 2 Brașov, Alumn AspireTeachers 2016, Expert RED Limba și literatura română , Câștigător „Creatori de educație”2020

Responsabil program: Csiszér Mária, profesor metodist Casa Corpului Didactic “Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc

Taxa de participare: 50 lei/cursant