6. FORMAREA PROFESORILOR ÎN MUNCA CU TINERII DEZAVANTAJAȚI ÎN ȘCOLI 

Criterii curriculare

Public ţintă vizat: Profesori din școli profesională care lucrează cu elevi dezavantajați

Limba de predare: limba maghiară

Justificare:

Programul are ca scop sprijinirea profesorilor în munca lor cu elevii dezavantajați, pregătirea lor pentru a răspunde adecvat provocărilor cu care se confruntă în munca lor, prin cunoașterea unor perspective noi. 

Obiectivul formării este lărgirea cunoștințelor legate de problematica dezavanajelor complexe, recunoașterea vulnerăbilităților cu care se confruntă elevii care provin din medii defavorizate, în vederea îmbunătățirii relației profesor-elev. Trainingul oferă oportunitatea de a cunoaște unele aspecte ale metodei mentoratului și creează un cadru pentru inițierea unor cooperări noi între participanți.

Formarea folosește metode de predare frontale, dar pune mare accent și pe interactivitate, utilizând munca în grupuri mici, jocuri de cooperare. 

Durată curs: 12 ore

Forma de organizare a programului: On line/Off-line 

Curriculum-ul programului – Competențe vizate

Cunoașterea factorilor și a condițiilor necesare pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor

Înțelegerea dezavantajului complex

  • Înțelegerea factorilor societali în crearea și susținerea vulnerabilității

  • Consecințele psihologice ale situației de marginalizare și ale dezavanatjului complex

  • Înțelegerea traumei

Rolul școlii în crearea și menținerea relațiilor cu elevii care fac parte din grupuri vulnerabile și dezavantajate. Relația cu familia

Înțelegerea rolului cooperării intra - și interinstituționale. Cunoașterea metodei mentoratului ca și metodă conexă a muncii didactice 

Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

Timp alocat

Ce anume are nevoie copilul pentru o dezvoltare armonioasă?

3 ore

Ce înseamnă mediul defavorizat în viața copilului?

4 ore

Rolul familiei și a instituțiilor în procesul de educare a copilului

3 ore

Cooperări în cadrul și în afara școlii

2 oră

Total ore curs

12 ore

Calendarul programului

Grupa 1

14 ianuarie 2020

Grupa 1

4 februarie 2020

Grupa 1

5 februarie 2020

Grupa 1

25 februarie 2020

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Fișă de evaluare

Resurse umane

Formatori implicaţi:

  • dr. Tonk Gabriella, Zing Consulting: psiholog, formator certificat seria E, nr. 0037430,
    cercetător, UBB, Sociologie și Asistență Socială, prin Zing Consulting si Asociația „Caritas – Asistenţă Socială” Filiala Organizaţiei Caritas Alba-Iulia

  • dr. Adorjáni Júlia, Zing Consulting:  psiholog, cercetător, UBB, Sociologie și Asistență Socială

Responsabil program: Csíszer Mária, profesor metodist și Kovács Dorina, profesor metodist

Criterii economice

Număr total de cursanţi planificaţi:   

max. 15 participanți / 1 grupă

Taxă de participare: 

Cursul este finantat din  proiectul Pregătirea tinerilor pentru lumea muncii este co-finanțat prin programul EEA Norway Grants Fund for Youth Employment Islanda, Lichtenstein, Norvegia, si este fără taxă pentru participanți.