30. VIITORUL ȘCOLII! EDUCAȚIE INOVATIVĂ, 

ELEV RESPONSABIL ȘI PEDAGOG SUPORTIV.
 

Criterii curriculare

Public ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar – educatori, învăţători, profesori (indiferent de specialitate)

Limba de predare: Limba română, limba maghiară

Justificare:

Scopul activităților este ca participanții să se pună în postura unui profesor îndrumător și suportiv, care nu transmite informații, ci ghidează elevii către acestea.

Programul se adresează tuturor cadrelor didactice care doresc să învețe și să folosească un mod mai direct de predare, unde relația profesor-elev devine mult mai strânsă.

Organizând un Parlament al Copiilor, dirigintele poate forma un spirit de comunitate al clasei mai puternic și închegat, în care elevii devin sensibili la problemele celor din jur și învață să își asume responsabilități.

Pe durata întregului program, activitățile sunt interactive, pe grupe sau individuale, cu exemple concrete și necesită participarea activă prin intermediul colaborării participanților.

Durată curs: 19 ore

Forma de organizare a programului: On line/e-learning

Curriculum-ul programului – Competențe vizate

Modul I. personalitate profesionale

 • Utilizarea rolului pedagogic necesar pentru predarea prin mijloace indirecte, prin experimentare
 • Recunoașterea proceselor dinamicii de grup și exploatarea mai utila a oportunităților sale
 • Dezvoltarea capacității de rezolvare a conflictelor în mod constructiv

Modul II. SOLE

 • Cunoașterea mediilor de învățare auto organizate prin experimentare (ca profesor și ca elev) și modalitatea de organizare a acestora.
 • Cooperarea și cunoașterea abilităților elevilor
 • Dezvoltarea gândirii critice și creative
 • Dezvoltarea capacității de învățare pe cont propriu

Modul III. Parlamentul copiilor

 • Cunoașterea metodei Parlamentului Copiilor, prin experimentare, precum și modalitățile de organizare ale acestuia
 • Jocuri interactive: energizare
 • Crearea unei diagrame Gantt
 • Utilizarea metodei Brainstorming-ului
 • Practicarea reflectării și introspecției

Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

Timp alocat

Dezvoltarea personalității profesionale I.

7 ore

Metoda SOLE (SOLE - Self Organized Learning Environments) I.

6 ore

Metoda Parlamentul copiilor

6 ore

Total ore curs

19 ore

Calendarul programului

Grupa 1 - limba maghiară

3, 4, 5 februarie, 6, 8 aprilie 2021

Grupa 2- limba română

7, 8, 9, 28, 29 aprilie 2021

   

Modalităţi de evaluare a cursanţilor: Elaborare schiță metodologică

Resurse umane

Formatori implicaţi:

Kerezsi Hajnalka Katalin, Expert Parlamentul copiilor și SOLE, formator certificat seria M, nr. 00192539,
Caritas Alba Iulia, Sfântu Gheorghe  

Bálint Szende Beáta, Psiholog, Caritas Alba Iulia Sfântu Gheorghe

Responsabil program: Csiszer Mária, profesor metodist / Kovács Dorina, profesor metodist

Criterii economice

Număr total de cursanţi planificaţi:   

16 participanți / 1 grupă

Taxă de participare: 

Participare gratuită cu finanțare din proiectul “DARE – Dream, Achieve, Realize, Express” al Caritas Viena