Komplex megoldások projektmódszerrel

IRATKOZÁSI HATÁRIDŐ: 2021. március 04-ig illetve, ameddig a helyek betelnek

KEZDÉSI IDŐPONT: 2021. március 11

 

A KÉPZÉS INFORMÁCIÓI

  1. Tananyag leírása

Célcsoport:

magyar tannyelven oktató általános és középiskolai tanárok számára

Képzési nyelv:

magyar

Indoklás:

A program céljarésztvevők szerezzenek gyakorlatban alkalmazható ismereteket a projektpedagógiával kapcsolatban. Szerezzenek betekintést a szükséges tanuláselméleti háttérről, a projektpedagógia történetéről és ismerjék meg az adekvát tanulásszervezési eljárásokat, az illeszkedő ellenőrzési- értékelési formák használatát. A továbbképzés célja, hogy a résztvevők saját tanulásszervezési tevékenységük során alkalmazni tudják céltól és tartalomtól függően projektek szervezését.

A résztvevők megismerkednek a projekt-módszer kialakulásának történetével, e módszer sajátosságaival. 

Tapasztalatot szereznek a tanulókat, pedagógusokat érintő a projektek tervezése, kivitelezése és az eredmény kiértékelése során szükséges feladatok elvégzésével kapcsolatban. Megismerik a keletkező eredményekkel, konfliktusokkal, szervezeti változás-elemekkel kapcsolatos feladatokat.

A képzés időtartama:

30 óra, kontakt órák száma 20, egyéni támogatás 10 óra

A képzés lebonyolítási formája:

On line/e-learning

 

A továbbképzés fő tartalmi elemei

 

TÉMÁK

1.

A pedagógiai projekt és az epocha fogalma, neveléstörténeti, nevelésfilozófiai gyökerei. Az oktatási projektek különböző megközelítései. Szakirodalmi kitekintés.

2.

A projekt-módszer pedagógiai alapelvei és jellegzetességei. A projektszervezés lépéseinek megismerése, elemzése, értelmezése.

3.

A projektek típusai. Témaválasztás, tartalom, interdiszciplinalitás, időtartam, résztvevők létszáma, összetétele, a produktum típusa alapján. Tanulási időbe ágyazott és tanulási időn kívül szervezett projektek.

4.

Jó gyakorlatok megosztása, megvalósult osztályszintű projektek tapasztalatainak feldolgozása.

5.

Jó gyakorlatok megosztása, megvalósult iskolaszintű projektek tapasztalatainak feldolgozása.

6.

Projekt forgatókönyvek készítése, tetszőleges témaválasztással. A projektek integrálása a tanulási folyamatba.

7.

Iskolaméretű projektek tervezése. A projektek integrálása az iskolai munkába.

8.

A demokratikusan szervezett projektek pedagógiai előnyei, bonyolítási menete. Értékelési lehetőségek a munka során. 

A képzés naptára

2021. március 11., 12., 13.- 18., 19., 20.

csütörtök délután 16 órától 3 óra, péntek délután 16 órától 3 óra, szombat délelőtt 9 órától 4 óra

1.2. Humánerőforrás

Képzők:

Dr. Tratnyek Magdolna – tréner Innovatív Pedagógiai Műhely NKft. 

Mandák Csaba – tréner Innovatív Pedagógiai Műhely NKft.

Programfelelősmódszertanos:

Kovács Dorina módszertanos tanár

Apáczai Csere János Pedagógusok Háza

1.3. Gazdasági szempontok

Résztvevők tervezett összlétszáma: 

25 résztvevő/ 1 csoport

Részvételidíj:

A képzést az RMPSZ Székelyföldi Oktatási és Módszertani Központja finanszírozza, a résztvevő számára díjmentes