Învăţarea lingvistică şi culturală integrată la vârste fragede
 

 

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 2 aprilie 2021

IRATKOZÁSI HATÁRIDŐ: 2021. április 2.

DATA ÎNCEPERII: 8 aprilie 2021

KEZDÉSI IDŐPONT: 2021. április 8.

 

INFORMAȚII CURS

  1. Criterii curriculare

Public ţintă vizat:

învățători, profesori de limba și literatura română

Limba de predare:

Limba română

Justificare:

Programul oferă cadrelor didactice o metodă interactivă de predare a limbii române, cu ajutorul utilizării jocurilor de societate și a altor instrumente și aplicații digitale, cu scopul de a îmbunătății competențele de comunicare în limba română a elevilor în școlile cu predare în limbile minorităților.

Durată curs:

8 ore

Forma de organizare a programului:

Workshop

Curriculum-ul programului – Competențe vizate

Utilizarea jocurilor de societate, a instrumentelor și aplicaților digitale la ora de limba română este o metodă eficientă și distractivă, oferă un climat favorabil pentru exersarea limbii române.

Profesorii participanți la acest curs:
- vor cunoaște o gamă largă de jocuri de societate educative, instrumente și aplicații digitale, care pot fi utilizate în scopul formării competențelor de comunicare în limba română
- vor fi capabili să adapteze în mod eficient jocurile de societate pentru a preda formele și funcțiile specifice limbii române
- vor adapta jocurile de societate pentru diferite contexte, grupe de vârstă, niveluri de competență și conținut studiat
- vor schimba experiențe privind adaptarea jocurilor de societate la activitățile comunicative în sala de clasă
- vor dezvolta concepte pentru realizarea propriului joc de societate educativ utilizat în scopul predării limbii române.
- vor analiza problemele de comunicare care pot apărea în timpul utilizării jocurilor de societate și vor propune modalități de remediere a acestora
- vor identifica relația jocurilor cu activitățile din lumea reală și situațiile de comunicare din lumea reală. (comunicare pentru a atinge un țel, finalizarea unor sarcini, evaluarea sarcinilor finalizate prin rezultatul acestora, munca în echipă).

Calendarul programului

Grupa 1

8 aprilie 2021

  1. Resurse umane

Formatori implicaţi:

Hadnagy Lili-Helga – Liceul Teologic Romano-Catolic Szent Erzsébet Lunca de Sus, profesoară de limba română si engleză  - Fundația Centrul Educațional Spektrum, Miercurea Ciuc

Responsabil program:

Kovács Dorina, profesor metodist,

Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János”

  1. Criterii economice

Număr total de cursanţi planificaţi:

24 participanți / grupă

Taxă de participare:

50 lei

     

 

*La finalul programului, doi participanți (prin tragere la sorț) vor câștiga câte un joc de societate
Explorați Transilvania!

 

 

PROGRAMUL WORKSHOPULUI

ORA

TEMATICĂ

8.30 – 8.50

 • Introducerea tematicii
 • Joc de comunicare cu avatari
 • Evaluarea jocului

9.00 – 9.50

Brainstorming

 • Mentimeter – ce competențe trebuie dezvoltate în cadrul orelor de limba română
 • Prezentarea Cadrului European de Referință pentru Limbi
 • Activități pe grupe: ce competențe trebuie dezvoltate conform programelor școlare? Discuții despre programe specific aferente calselor V-VIII și programa pentru evaluarea națională pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară

10.00 – 10.50

Dezvoltarea vocabularului

 • Prezentarea unor bune practice specific predării limbilor străine
 • Brainstorming: vocabulary, experiențe, prezentarea unor situații concrete

11.00 – 11.50

 • Activități pe grupe: elaborarea unui exercițiu de dezvoltare a vocabularului pe baza unui text dat

12.00 – 13.00

PAUZĂ DE MASĂ

13.00 – 13.50

 • Rolul jocului de societate în dezvoltarea vocabularului
 • Scurtă prezentare a jocului de societate Explorați Transilvania!
 • Testarea jocului

14.00 – 15.50

 • Adaptarea jocului Explorați Transilvania! La diferite grupe de vâsrtă
 • Activități de grupe pe doferite domenii: natură, gastronomie, istorie, cultură, oameni celebri – Kahoot, Wordwall
 • Elaborarea și prezentarea unor exerciții de dezvoltare a vocabularului

16.00 – 16.50

 • Brainstorming – denumirea, prezentarea și testarea altor jocuri de societate utilizate în cadrul orelor de limba română

17.00 – 17.30

 • Instrumente și aplicații digitale folosite în dezvoltarea vocabularului: de ex. duolingo, romantanar, mondly, worldwall, etc.

17.30 – 18.00

 • Evaluarea zilei