20. PROGRAM PENTRU PREGĂTIREA DEBUTANȚILOR ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT - EDUCATOARE -

  1. Criterii curriculare

Public ţintă vizat:

Profesori pentru învățămât preșcolar, educatoare, candidaţi pentru susţinerea examenelor de definitivat/ tutularizare

Limba de predare:

Limba maghiară, limba română

Justificare:

Potrivit recomandărilor M.E.N./ISJ, în vederea desfăşurării în condiţii optime a examenului naţional de definitivare în învăţământ, programul vine în sprijinul candidaţilor în condiţiile schimbărilor din Metodologia de organizarea şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ.

Durată curs:

6 ore

Forma de organizare a programului:

Curs online/hibrid sau offline după obțiunea candidaților

Locația

Casa Ciorpului Didactic “Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc

Curriculum-ul programului – Competențe vizate

Competenţe vizate:

  • Utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor din ştiinţele educaţiei, aplicarea acestora în formarea capacităţilor de cunoaştere;
  • Proiectarea conţinuturilor instructiv-educative;
  • Aplicarea strategiilor de predare-învăţare şi a metodelor de evaluare în cadrul activităţilor didactice într-o viziune integratoare;
  • Stabilirea materialelor şi auxiliarelor didactice utilizate în activităţile de învăţare;
  • Utilizarea optimă a factorilor spaţio-temporali în vederea eficientizării procesului instructiv-educativ. 
  • Deprinderi de învăţare potrivit specificului examenelor de definitivat şi titularizare;

Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

Timp alocat

-        Metodologiile pentru concursul de titularizare și examenul de definitivat

-        Programe valabile noi

-       Informații utile despre examen/concurs de titularizare, modele de subiecte

2 oră

-    Curriculum pentru educația timpurie

-       Planificarea bazată pe domenii de dezvoltare

-       Proiectarea activităților instructiv-educative

2 oră

Metode şi strategii de predare-învăţare-evaluare

1 oră

Exerciţii practic-aplicative de rezolvare a posibilelor subiecte de examen

1 oră

Total ore curs

6 ore

Calendarul programului

15 mai 2021 - secția maghiară

În curs de stabilire - secția română

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Portofoliu

Resurse umane

Formatori implicaţi:

Márton Adél, inspector şcolar - secția maghiară

Metodist al I.Ș.J.H.R.- secția română

Responsabil program:

Csiszér Mária profesor metodist C.C.D. Harghita

Taxă de participare: 

Fără taxă