Alkalmazható-e a drámapedagógia a virtuális térben?

Pedagogie dramatica și în spațiul virtual

IRATKOZÁSI HATÁRIDŐ: 2022. március 11.

KEZDÉSI IDŐPONT: 2022. március 21 .

A KÉPZÉS INFORMÁCIÓI

    1. Tananyag leírása

Célcsoport:

óvónők, tanítók, tanárok

Képzési nyelv:

magyar

Indoklás:

A tevékenységek célja, hogy a résztvevők kísérletezzenek és elsajátítsanak olyan drámaformákat, melyeket használhatnak a virtuális térben.

A program minden pedagógusnak szól, füg­get­lenül attól, hogy óvodában, általános iskolában, vagy gimnáziumban  tanít, és segítséget nyújt a száraz internetes, online tanítás-tanulás folyamatának leleményesebbé, kreatívabbá, humánusabbá tételéhez.  A program során a tevékenységek interaktívak, cso­por­to­san vagy külön-külön, konkrét példákkal, és a részt­vevők együttműködését, valamint aktív részvételét igénylik.

A képzés időtartama:

14 tanóra: 12 óra online, 2 óra e-learning

A képzés lebonyolítási formája:

On line/e-learning

A program tananyaga – fejlesztendő kompetenciák

  • A pedagódus kreativitásának fejlesztése és alkalmazása a  munkafolyamatokban
  • Olyan eszköztár megismerése, mellyel a tanulók kreativitását felismerjük, fejlesztésztjük a virtuális térben is
  • Drámapedagógiai konvenciók megismerése, melyek használhatók az online oktatás során
  • Kísérletezéseim során tapasztaltak megosztása
  • Interaktív játékok,energetizáló játékok bemutatása

A képzési program témáinak időbeosztása

TÉMÁK

Időtartam

Online bemutatók

4 óra

Interaktív tanórák és dokumentumok

6 óra

Portfolió bemutatása

4 óra

Összesen képzési idő:

14 óra

A képzés naptára

1-es sz. csoport

2021. november 9., 10., 11., 12. (17.00 – 20.00)

2-es sz. csoport

2021. november 23., 24., 25., (17.00 – 21.00)

3-as sz. csoport

2022 március 21., 22., 23., 24. (17.00 - 20)

A kurzus záró értékelés módozata:

portfolió

1.2. Humánerőforrás

Képző:

Rusz Csilla -Mária

Programfelelősmódszertanos:

Kovács Dorina módszertanos tanár, Apáczai Csere János Pedagógusok Háza

1.3. Gazdasági szempontok

Résztvevők tervezett összlétszáma:

25 résztvevő/ 1 csoport

Részvételidíj:

100 lej/résztvevő