Instrumente G Suite for Education

Termen de înscriere: 28 octombrie 2021

Demarare program: 29 octombrie 2021, ora 10

1. Criterii curriculare

Public ţintă vizat:

cadre didactice din învățământul primar, gimnazial, liceal

Limba de predare:

Limba română

Justificare:

Scopul activităților: dezvoltarea competențele digitale necesare pentru utilizarea Google Classroom și implementarea instrumentelor Google for Education la clasă, în vederea îmbunătățirii proceselor de predare și de învățare.

Durată curs:

 20 ore

Forma de organizare a programului:

webinarii online

Curriculum-ul programului – Competențe vizate

- să folosească google classroom în activitatea cu elevii;

- să utilizeze G Suite for Education în activitatea cu elevii;

- să utilizeze aplicații de bază pentru comunicare (Gmail, Agenda Google, Grupuri google, Calendar);

- să aleagă și să utilizeze aplicații de bază pentru colaborare (documente google, foi de calcul google, prezentări google și formulare google) în concordanță cu obiectivele învățării-evaluării;

- să stocheze materiale în google drive;

- să creeze lecții/teste/materiale pentru activitatea de predare-evaluare

Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

Timp alocat

Instrumente digitale pentru învățarea mixtă (blended learning) G Suite for Education:  aplicații pentru comunicare, colaborare și stocare de date accesibile atât de la școală, dar și de acasă sau oriunde există o conexiune la Internet

4 ore

Cum folosim Google Classroom, Google Docs, Google Forms, Google Sheets, Google Slides în activitatea didactică școlară și extrașxcolară, crearea de teste, colectare și evaluare online

6 ore

Utilizarea instrumentelor Google calendar, Google Site, Meet, You Tube

4 ore

Folosirea Google drive pentru stocarea portofoliilor elevilor

4 ore

Evaluare

2 ore

Total ore curs

20 ore

Calendarul programului

Grupa 1

                29 octombrie , 2, 3, 4 noiembrie, 2021 (interval orar: 10-14)

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare intermediară: online, evaluare finală: portofoliu individual

2. Resurse umane

Formatori implicaţi:

Panaite Liliana Izabela profesor Școala Gimnazială ”Geo Bogza” Bălan

Responsabil program:

Kovács Dorina, profesor metodist, Casa Corpului Didactic Apáczai Csere János” jud. Harghita

3. Criterii economice

Număr total de cursanţi planificaţi:  

25-30 participanți

Taxă de participare:

100 lei