52. Relațiile sunt inima învățării (și în școala online)

Termen de înscriere: 30 ianuarie 2022

INFORMAȚII CURS

  1. Criterii curriculare

Public ţintă vizat:

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar – învăţători, profesori de limba și literatura română, și nu numai; pot participa și profesori care doresc să aplice la consiliere și orientare idei și principii de dezvoltare personală)

Limba de predare:

Limba română

Justificare:

Programul va cuprinde câteva metode și modalități de facilitare a învățării bazată pe imaginație, reflectând experiența profesorului de limba și literatura română și a dirigintelui. Va cuprinde teorie și aplicații, inclusiv cu exemplificarea utilizării platformelor și aplicațiilor digitale. 

O metodă de succes este cea bazată pe Imaginație. Se știe că elevii au o viață imaginativă bogată. Putem folosi caracterisiticile acestei vieți pentru a produce învățare, deoarece uimirea, revolta, extremele, fascinația produsă de eroi le trezește interesul și îi entuziasmează.       

„Cum ajung cu elevii mei la învățare (și în școala online) ?”  este întrebarea pe care profesorul și-o adresează și al cărei răspuns reprezintă metodele și mijloacele utilizate de profesorul respectiv. Îmbinarea metodelor clasice cu cele moderne, a formalului cu nonformalul și apelul la imaginație constituie o variantă prin care profesorul se poate apropia de elevi.

Ca arhitecți ai învățării, și la școala față în față, și în cea online, profesorii trebuie să vină cu metode și modalități care să-i conducă pe elevi spre învățare.

Durată curs:

12 ore

Forma de organizare a programului:

Față în față sau/și On line/e-learning

Curriculum-ul programului – Competențe vizate

     • Utilizarea unor modalități pentru a suda un colectiv (și în școala online)
     • cunoașterea și aplicarea unor metode de autoreglare și control
     • descoperirea caracteristicilor vieții imaginative a elevilor
     • deprinderea/exersarea unor tehnici care stimulează imaginația
     • crearea contextelor de învățare: PBL ilustrat prin proiectul Textul liric sau Eu/Noi și lumea în care trăim
     • conșientizarea atitudinii față de conflict
     • aplicarea unor alternative la pedeapsă
     • utilizarea platformelor/instrumentelor: Mentimeter, Padlet, BookCreator, WordWall, WordArt, LearningApps, Slido, Coggle

Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

Timp alocat

De la Eu la Noi. Instrumente și tehnici de dezvolare a relațiilor

2 ore

Tehnici care stimulează imaginația

2 ore

Crearea contextelor de învățare: PBL ilustrat prin proiectul Textul liric sau Eu/Noi și lumea în care trăim

2 ore

Atitudinea față de conflict

2 ore

Limbajul acceptării, limbajul neacceptării – de la metaforă la viața reală

2 ore

Prezentarea experiențelor proprii

2 ore

Total ore curs

 

12 ore

Calendarul programului

Grupa 1

25,27 și 1,3 februarie 2022

 

Grupa 2

8, 10, 15, 17 februarie 2022

Grupa …….

 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

portofoliu

  1. Resurse umane

Formatori implicaţi:

Nedelcu Violeta Daniela, profesor Limba și literatura română, Școala Gimnazială Nr. 2 „Diaconu Coresi” - Brașov, Expert RED, Alumn Aspire Teachers 2016, Câștigător Creator de educație 2020

Responsabil program:

Csiszér Mária, profesor metodist, Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János”

  1. Criterii economice

Număr total de cursanţi planificaţi:

25 participanți / 1 grupă

Taxă de participare:

80 lei