Învățătorul modern – provocări în lumea digitală

Termen de înscriere: 5 ianuarie 2022
Demarare program: 11 ianuarie 2022

 

  1. 1. Criterii curriculare

Public ţintă vizat:

 învățători / institutori / profesori pentru învățământul primar

Limba de predare:

Limba română

Justificare:

Scopul activităților: Familiarizarea cursanților cu diverse platforme, instrumente și aplicații  în vederea realizării de resurse digitale proprii și integrarea acestora în activitatea la clasă, îmbunătățind astfel actul didactic.

Competențe vizate:

  • Identificarea principiilor și a reperelor cadru metodologice privind activitatea online în învățământul primar în conformitate cu legislația în vigoare
  • Utilizarea unor abordări metodologice variate, dinamice şi inovative în realizarea de activităţi didactice online, care să permită adaptarea demersurilor de predare-învăţare la situaţii educaţionale variate;
  • Proiectarea unor demersuri educaţionale pentru învățarea online;
  • Integrarea în practica didactică a unor strategii inovative, centrate pe utilizarea noilor tehnologii cu rol de facilitare a învăţării şi pe un management de curriculum eficient la nivelul şcolii şi al clasei.

Durată curs:

24 ore

Forma de organizare a programului: blended-learning

TEME ABORDATE

Timp alocat

Tehnologii digitale – termeni și concepte

2 ore

Platforme educaționale, instrumente și aplicații digitale pentru comunicare, colaborare, creare de conținut

  • Platforme pentru educație online
  • Instrumente digitale pentru învățare sincron/ asincron
  • Resurse digitale: Aplicații video, Aplicații grafice, Aplicații interactive

16 ore

Modalități de integrare a resurselor și instrumentelor digitale în lecții

4 ore

Evaluare

2 ore

 Total ore curs

24 ore

Calendarul programului:

Grupa 1

11, 12, 18, 19, 25 ianuarie 2022

Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofoliu cu proiecte și activități practice

  1. 2. Resurse umane

Braic Carmen-Elena, profesor învățământ primar -
Liceul Teoretic ”O. C. Tăslăuanu” Toplița, metodist ISJ HR, Certificat de formator seria N, nr. 0108763

Cifu Mirela, profesor învățământ primar -
 Școala Gimnazială  ”O. C. Tăslăuanu” Bilbor, metodist ISJ HR, Certificat de formator seria N, nr. 0108767

Responsabil program:

Kovács Dorina, profesor metodist, Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János”

 3. Criterii economice

Număr total de cursanţi planificaţi: 25 – 30 participanți / 1 grupă
Taxă de participare: 150 lei/cursant