A ROMÁN NYELV ELSAJÁTÍTÁSÁT MEGKÖNNYÍTŐ JÁTÉKOK –
Joc și joacă- formarea competențelor de comunicare în limba română pentru clasele din
ciclul primar cu predare în limba maghiară
 

 

A KÉPZÉS INFORMÁCIÓI

  1. 1. Tananyag leírása

Célcsoport:

tanítók, tanárok

Képzési nyelv:

Magyar/román

Indoklás:

Játszodtak már Maradj talpon!-t és Tabutabut? Melyik szókincsfejlesztő játék a gyerekek kedvence az osztályban? Miért fontos a szókincsbővítés? Hogyan válik a passzív szókincs aktív szókinccsé?A képzés célja a románórák keretén belül a tanítók által használt szókincsfejlesztő és kommunikációs készségfejlesztő módszerek és eszközök gazdagítása.Ezért a képzés során tanteremben, online felületeken és projektek során alkalmazható játékokkal ismerekedhetnek meg a résztvevők. Az egyéni és csoportos foglalkozások pedig lehetőséget  adnak egy adott korosztály, adott témakörhöz kapcsolódó szókincsfejlesztő eszközök megalkotására.

A képzés időtartama:

20 óra online

A képzés lebonyolítási formája:

On line/e-learning

A program tananyaga – fejlesztendő kompetenciák

  • a játék szerepe a kommunikációskészség fejlesztésében
  • a tanítók módszere-, és eszköztárának bővítése
  • motiváló startégiák és eljárások
  • a tanítók közti együttműködés és tapasztalatcsere elősegítése
  • a román nyelv elsajátítását megkönnyítő játékok kidolgozása, alkalmazása, fejlesztése

A képzési program témáinak időbeosztása

TÉMÁK

Időtartam

Elméleti megközelítés      

2 óra

A fejlesztési folyamat tudatos megtervezése 

2 óra

Gyakorlati jellegű, kipróbált játékok bemutatása: összerázó, jégtörő, ráhangoló játékok, mozgásos játékok, Maradj talpon! Tabutabu, Bingo, Montessori kártyák 

2 óra

Online felületek által támogatott játékok WordWall, Storyboardthat, Padlet, Mentimeter, LearningApps

3 óra

Projektekben használatható kommunikációs helyzetek :Maros és Olt legendája, Hogyan készítsünk agyag pizzát?

3 óra

Egyéni és csoportos eszközfejlesztés témakörökhöz kapcsolódva 

4 óra

Egyéni és csoportos feladatok bemutatása 

3 óra

Visszacsatolás, kiértékelés

1 óra

Összesen képzési idő:

20 óra

A képzés naptára

1-es sz. csoport

2022. január 19, 21, 22, 24, 26

2-es sz. csoport

2022. február 8, 9, 10, 17, 18

A kurzus záró értékelés módozata:

folyamatosan elkészített eszközökből álló portfólió

 2. Humánerőforrás

Képző:

Hadnagy Lili-Helga

Programfelelősmódszertanos:

Kovács Dorina módszertanos tanár, Apáczai Csere János Pedagógusok Háza

 3. Gazdasági szempontok

Résztvevők tervezett összlétszáma: 25/1 csoport
Részvételi díj: 100 lej/fő