Projektmódszer - digitálisan is!

(online képzés, 2022. január 18 - február 22)

Iratkozási határidő: 2022.01.09.

 

A KÉPZÉS INFORMÁCIÓI

 1. Tananyag leírása

Célcsoport:

Minden felsőfokú képesítéssel rendelkező, pedagógus munkakörben foglalkoztatott, illetve felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott dolgozók, akik érdeklődnek az iskolai és online közegben zajló projektoktatás iránt és nyitottak a projektalapú tanulás fortélyainak elsajátítására, és azok alkalmazására mindennapi tanítási gyakorlatukban.

Képzési nyelv:

                                                                                                                Magyar

Indoklás:

A hagyományosnak hívott pedagógiai folyamatban a pedagógus különböző tudástartalmak átadására koncentrál. Ilyenkor a tanulási folyamat tanár- és tudástartalom fókuszú, a tanulási folyamat rendszerint tantárgyspecifikus. Egy pedagógiai projektfolyamatban a tanulás fókuszát az aktivitás, a kutatás határozza meg, és a tanulási folyamat holisztikus, tantárgyokon átívelő (lehet). A pedagógiai projekt olyan tevékenységsor, mely alatt a résztvevők valamilyen közös produktumot állítanak elő egy téma kapcsán. Ennek az aktivitásnak az ideje meghatározott, célja előre rögzített. Ideális esetben egy projektet a diákok maguk találnak ki. A projektmunka a tanulók aktív részvételére épül a tervezés fázisától kezdve a kivitelezésen keresztül egészen az értékelésig.

A projektoktatás kiválóan alkalmas a tanulás tanulására, mivel célközpontú oktatási stratégia, amely a sajátos célok elérését a valós életet integráló tanulási tartalommal, a komplex, holisztikus szemléletmódot segítő, tevékenységközpontú, feladatorientált tanulói tevékenységet biztosító szervezési módszerekkel, technikákkal, az iskola falain is túlmutatva, annak kereteit kitágítva természetes tanulási környezetben valósítja meg, és az eredményeként létrejött projekt további célok megvalósítását motiválja.

A digitális eszközök térnyerésével a projektmódszer egészen új színezetet kapott, lehetőségei kitágultak. A pandémia időszaka pedig rámutatott, hogy egy jól megtervezetett digitális eszközökkel támogatott projektfolyamat kifejezetten hatékony és hasznos lehet.

A képzés időtartama:

20 online tanóra,

amelyből: 11 óra szinkron, 9 óra aszinkron

A képzés lebonyolítási formája:

On line/e-learning

A program tananyaga – fejlesztendő kompetenciák

  • Ismerkedés, energetizálás, csoportdinamika kialakítása (Ismerkedési és energetizáló játékok - Saját élmény; Csoportdinamika - involválódás)
  • Fogalmi tisztázás, mi az a projektmódszer? (Projektmódszer részletes bemutatása, különböző fogalmak értelmezése)
  • A pedagógiai projekt megvalósításának lépései (Konkrét lépések az ötletrohamtól kezdve a projektek bemutatásáig)
  • Jógyakorlatok bemutatása (Milyen projektek lehetnek a különböző tantárgyakhoz kapcsolódóan? És azon túl!)
  • Projektmódszer digitálisan - lehetséges felületek és használatuk (Weboldalak, applikációk)
  • Saját projektterv készítése (Csoportmunkában elkészített projekttervek, melyek a pedagógia munka során is használhatók)

A képzési program témáinak időbeosztása

TÉMÁK

Időtartam

Ismerkedés, energetizálás, csoportdinamika kialakítása

1 óra

Fogalmi tisztázás, mi az a projektmódszer?

1 óra

A pedagógiai projekt megvalósításának lépései

6 óra

Jó gyakorlatok bemutatása

2 óra

Projektmódszer digitálisan - lehetséges felületek és használatuk

5 óra

Saját óraterv készítése

4 óra

Program zárása

1 óra

Összesen képzési óra:

20 óra

A képzés naptára

Kezdési időpont: 2022.01.18, kedd, 16.30-18,00, a további szinkron alkalmak ugyancsak kedden délutánonként, utolsó alkalom legkésőbb: 2022 02.22.

A kurzuszáró értékelés módozata:

A továbbképzésen elsajátítottak ellenőrzésére a résztvevő által írásban leadott projektterv formájában kerül sor. Az óravázlatot legkésőbb a képzés utolsó napját követő 30-ik napon belül kell leadni.

A beadandó dokumentum terjedelme minimum 2 A4-es oldal. Maximum korlátozás nincs.

A záródolgozat sikeresnek tekinthető, ha az tartalmaz:

- témát,

- célkorosztályt,

- a projekttervezés fő állomásait, azok kifejtését,

- munkamódszereket,

- alkalmazott digitális eszközöket és felületeket.

 2. Humánerőforrás

Képző(k):

Váczi Dorottya

Galambos Attila

#újpedagógia

Programfelelős módszertanos:

Erősdi Edit

 3. Gazdasági szempontok

Résztvevők összlétszáma:

A csoport indításához 20 fő részvétele szükséges. A csoportot jelentkezés sorrendjében alakítjuk ki. Túljelentkezés esetén, későbbi idópontban második csoport indítása lehetséges.

Részvételi díj:

250 lej/fő, 20 résztvevő esetén