19. Közösen jobb! - kollaboráció, kooperáció a (digitális) iskolában

online képzés, 2022. március 15–április 12.

Iratkozási határidő: 2022.03.07.

 

A KÉPZÉS INFORMÁCIÓI

 19.1. Tananyag leírása

Célcsoport:

Minden felsőfokú képesítéssel rendelkező, pedagógus munkakörben foglalkoztatott, illetve felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott dolgozó, akik érdeklődnek az iskolai és online közegben zajló kollaborációt erősítő tanulási folyamatok iránt és nyitottak ilyen megvalósítására.

Képzési nyelv:

                                                                                                                                                                                 Magyar

Indoklás:

Az együttműködés az egyik legfontosabb 21. századi kompetencia. Ennek támogatása és erősítése a 21. századi pedagógia egyik kiemelkedő feladata. Ezen túl az együttműködésre épített tanulási folyamatban olyan további kompetenciák is fejlődhetnek, mint az asszertív kommunikáció, a problémamegoldás. A kooperatív tanulás célja, hogy a csoportban lévő személyek közösen, demokratikusan dolgozzanak fel és sajátítsanak el tudástartalmakat.

A pandémia kihívásai rámutattak arra, hogy nem pusztán a diákok közötti kooperáció fontos, hanem érdemes megteremteni és megtalálni azokat a lehetőségeket, melyek során a pedagógusok egymással, illetve a szülőkkel is gördülékenyebben működhetnek együtt, oszthatnak meg egymással információkat, tananyagokat, módszereket. Erre már nagyon hasznos online felületeket fejlesztettek ki. 

A képzés időtartama:

17 online tanóra,

melyből: 10 óra szinkron, 7 óra aszinkron

A képzés lebonyolítási formája:

On line/e-learning

A program tananyaga – fejlesztendő kompetenciák

  • Ismerkedés, energetizálás, csoportdinamika kialakítása (Ismerkedési és energetizáló játékok - Saját élmény; Csoportdinamika - involválódás)
  • Fogalmi tisztázás (Mi az a kooperáció, kollaboráció, szinkronmunka?)
  • A kooperatív tanulási folyamatok megvalósításának lépései (A kooperatív munka színterei, szerepkörei, elvárásai)

-  A kollaboratív tanulási folyamatok megvalósításának lépései

-  A szinkronmunka megvalósításának lépései (Hol valósulhat meg szinkronmunka? Mi az előnye, mi a hátránya?)

  • Jó gyakorlatok bemutatása
  • A kooperatív csoportmunka, a kollaboratív csoportmunka és a szinkronmunka támogatására szolgáló digitális felületek bemutatása
  • Saját óraterv készítése
  • Értékelés, zárás

A képzési program témáinak időbeosztása

TÉMÁK

Időtartam

Ismerkedés, energetizálás, csoportdinamika kialakítása (Ismerkedési és energetizáló játékok - Saját élmény; Csoportdinamika - involválódás)

1 óra

Fogalmi tisztázás

1 óra

A kooperatív tanulási folyamatok megvalósításának lépései

3 óra

A kollaboratív tanulási folyamatok megvalósításának lépése

2 óra

A szinkronmunka megvalósításának lépései

2 óra

Jó gyakorlatok bemutatása

1 óra

A kooperatív csoportmunka, a kollaboratív csoportmunka és a szinkronmunka támogatására szolgáló digitális felületek bemutatása

4 óra

Saját óraterv készítése

2 óra

Zárás

1 óra

Összesen képzési óra:

17 óra

A képzés naptára

Kezdési időpont: 2022.03.15, kedd, 16.30-18,00, a további szinkron alkalmak ugyancsak kedd délutánonként még 4 alkalommal, utolsó képzési nap: 2022 04.12.

A kurzuszáró értékelés módozata:

A továbbképzésen elsajátítottak ellenőrzésére a résztvevő által írásban leadott óravázlat formájában kerül sor. Az óravázlatot legkésőbb a képzés utolsó napját követő 30-ik napon belül kell leadni.

A beadandó dokumentum terjedelme minimum 2 A4-es oldal. Maximum korlátozás nincs.

A záródolgozat sikeresnek tekinthető, ha az tartalmaz:

- 1 kollaborációra épülő tanórai óravázlatot, vagy tanórán kívüli foglalkozás tervezetét,

- célkorosztályt,

- munkamódszereket,

- kollaborációra használt digitális felületeket

 19.2. Humánerőforrás

Képző(k):

Váczi Dorottya

Galambos Attila

#újpedagógia.

Programfelelős módszertanos:

Erősdi Edit

 19.3 Gazdasági szempontok

Résztvevők összlétszáma:

A csoport indításához 20 fő részvétele szükséges. A csoportot jelentkezés sorrendjében alakítjuk ki. Túljelentkezés esetén, későbbi időpontban második csoport indítása lehetséges.

Részvételi díj:

235 lej/fő, 20 résztvevő esetén