22. EGYÜTT KÖNNYEBB! - A szülőkkel való hatékony kommunikáció technikái

online képzés, 2022. március 14 - aprilis 10

Iratkozási határidő: 2022.03.07.

 

A KÉPZÉS INFORMÁCIÓI

  1. Tananyag leírása

Célcsoport:

Minden felsőfokú képesítéssel rendelkező, pedagógus munkakörben foglalkoztatott, illetve felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott dolgozó, akik munkakörük elengedhetetlen részének tartják az együttnevelést, így a szülőkkel való intenzív kapcsolattartást és nyitottak a szülői közösségépítés előmozdítására innovatív és klasszikus módszerekkel egyaránt.

Képzési nyelv:

Magyar

Indoklás:

A szülőkkel való kapcsolattartás és az együttnevelés minden iskola és ezzel együtt minden pedagógus alapvető feladatai közé tartoznak. Mégis tudjuk, hogy sokszor nem is olyan könnyű feladat gördülékeny és baráti jellegű kapcsolatot ápolni a szülőkkel. Bár ugyanaz a célja a pedagógusnak és a szülőnek, mégis sokszor nagy távolság tud köztük kialakulni. Fontos az, hogy ezt a távolságot a lehető legkisebbre csökkentsük, hogy létrejöhessen a valódi együttnevelés, ebben pedig a hatékony és eredményes kommunikációs technikák, konfliktuskezelési módszerek, stratégiák, jó gyakorlatok segíthetnek.

A továbbképzés célja: a résztvevő ismerje meg az együttneveléshez szükséges feltételeket és tényezőket, váljon képessé olyan kapcsolattartási gyakorlat kialakítására és kommunikációs technikák elsajátítására, melyeket tudatosan használva megkönnyítheti a beszélgetéseket, megelőzheti vagy megoldhatja a konfliktushelyzeteket, és együttműködő viszonyt alakíthat ki a szülőkkel. Továbbá váljon képessé a szülőkkel kapcsolattartás innovatív formáit beépíteni pedagógiai gyakorlatába.

 

A képzés időtartama:

15 óra

szinkron 8 óra, aszinkron 7 óra

A képzés lebonyolítási formája:

On line/e-learning

A program tananyaga – fejlesztendő kompetenciák

 • Ismerkedés, energetizálás, csoportdinamika kialakítása (Ismerkedési és energetizáló játékok - Saját élmény; Csoportdinamika - involválódás)
 • Szülőkkel való együttnevelés (Az együttnevelés fogalmiságának kibontása, hármas szerződés készítése csoportokban)
 • A szülők és a pedagógus kapcsolata (Saját élmények átvezetése egy közös, mindenki számára elfogadható keretrendszerbe, játékos munka a személyközpontúság fogalmával kapcsolatban)
 • Jogok és kötelezettségek (Csoportos ötletroham és kutatómunka, majd plenáris megosztás egy közös végtermékkel, mely tartalmazza a pedagógus jogait és kötelességeit a szülők vonatkozásában)
 • Kurt Lewin nevelési stílusai (saját pedagógiai gyakorlat elhelyezése a Lewin-féle koordináta rendszerben, SWOT-analízis)
 • Szülőkkel való kapcsolattartás rendhagyó módjai (Néhány működő jó gyakorlat megismerése, egy rendhagyó szülői értekezlet lemodellezése)
 • Asszertív kommunikáció (Élménypedagógiai helyzetgyakorlatok, nehéz szituációk kezelése asszertív kommunikációval)
 • Konfliktuskezelés (Néhány nehéz eset megismerése csoportokban, reflexió a lehetséges megoldásokról, a javaslatok prezentálása/eljátszása)
 • Záró értékelés és a képzés zárása  (A képzés tartalmi, emocionális és gyakorlati hasznosíthatóságának értékelése. Visszajelzések adása - a résztvevők egymásnak és a trénereknek; Folytatási lehetőségek és a képzés zárása. Résztvevői célok kitűzése. A záró gondolatok, észrevételek, javaslatok, interaktív szóbeli megbeszélése)

A képzési program témáinak időbeosztása

TÉMÁK

Időtartam

Ismerkedés, energetizálás, csoportdinamika kialakítása

1,5 óra

Szülőkkel való együttnevelés

1 óra

A szülők és a pedagógus kapcsolata

2 óra

Jogok és kötelezettségek

1 óra

Kurt Lewin nevelési stílusai

2 óra

Szülőkkel való kapcsolattartás rendhagyó módjai

2 óra

Asszertív kommunikáció

2 óra

Konfliktuskezelés 

2 óra

Záró értékelés és a képzés zárása

1,5 óra

Összesen képzési óra:

15 óra

A képzés naptára

Kezdési időpont: 2022.03.014, hétfő, 16.30-18,00, a további szinkron alkalom még 3 héten keresztül hétfőnként 16,30-tól, utolsó alkalom: 2022 04.10.

A kurzuszáró értékelés módozata:

A továbbképzésen elsajátítottak ellenőrzésére a résztvevő által írásban leadott rendhagyó szülői értekezlet forgatókönyveként kerül sor. A dolgozatokat legkésőbb a képzés utolsó napját követő 30-ik napon belül kell leadni.

A beadandó dokumentum terjedelme minimum 1, maximum 3 A4-es oldal.

A záródolgozat sikeresnek tekinthető, ha az tartalmaz:

- egy részletesen bemutatott szülői értekezletet

- a közösségszervezés és ismerkedés elősegítését tartalmazó legalább 1 technikát

- a kétoldalú kommunikációra és a szülők lehetőségeinek beépítésére irányuló kezdeményezést

- legalább egy “rendhagyó” programelemet, mely a szokványos szülői értekezletektől eltér

1.2. Humánerőforrás

Képző(k):

Váczi Dorottya

Galambos Attila

#újpedagógia

Programfelelős módszertanos:

Erősdi Edit

 

Résztvevők összlétszáma:

A csoport indításához 20 fő részvétele szükséges. A csoportot jelentkezés sorrendjében alakítjuk ki. Túljelentkezés esetén, későbbi idópontban második csoport indítása lehetséges.

Részvételi díj:

225 lej/fő, 20 résztvevő esetén