Educația muzicală în etapa prenotației – metode și activități creative

Termen de înscriere: 20 ianuarie 2023
Demarare program: 3 februarie 2023

  1. Criterii curriculare

Justificare:

Cursul abordează dintr-o perspectivă pedagogică modul de organizare a activităților de educație muzicală (muzică și mișcare) în cadrul etapei de prenotație (nivel preșcolar/primar), folosindu-se atât de literatura muzicală clasică cât și de cea modernă. Cursul contribuie la dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice prin oferirea unor exemple și sugestii concrete, utile pentru designul situațiilor educative asociate parcurgerii curriculumului prescris de la disciplina pe care o predau. Cursul cuprinde o scurtă incursiune în sfera teoriei muzicale de bază, cu o ușoară aplecare către elemente din istoria muzicii (renaștere, clasicism, romantism,
post-romantism), dar cu o insistență pe activități aplicate: jocuri, situații de învățare, metode, folosirea corectă a instrumentelor muzicale, etc, toate acestea susțin și dezvoltă competențele de proiectare a activităților de învățare. Nu în ultimul rând, oferă teme de reflecție privind dinamizarea lecțiilor, creșterea motivației elevilor, încurajarea participării și interesului pentru cunoaștere.

Public ţintă vizat: învățători / educatori/institutori / profesori pentru învățământul preșcolar și primar

Limba de predare: limba română

Scopul activităților:
Proiectarea și desfășurarea modernă a activităților de educație muzicală în vederea cultivării simțului ritmic, melodic dar și a gustului pentru frumos.

Competențe vizate:

 • Utilizarea unor abordări metodologice variate, dinamice şi inovative în realizarea de activităţi didactice muzicale, care să permită adaptarea demersurilor de predareînvăţare la situaţii educaţionale variate;
 • Ameliorarea propriei activități prin reflecție asupra avantajelor și limitelor încorporării noilor metode și mijloace, din perspectivă pedagogică, în activitatea didactică – predare, învățare, evaluare;
 • Dobândirea unor cunoștințe metodologice și didactice muzicale pentru învățarea online;
 • Integrarea în practica didactică a unor strategii inovative, centrate pe utilizarea noilor metode și mijloace cu rol de facilitare a învăţării şi pe un management de curriculum eficient la nivelul grupei/clasei.
 • Proiectarea unor demersuri educaţionale interactive care să conducă la facilitarea perceptivității muzicii la nivel preșcolar și primar.

Durată curs: 20 ore

Forma de organizare a programului: prezență fizică/blended-learning

TEME ABORDATE

Timp alocat

Modulul I: Elemente de teorie muzicală și istorie a muzicii

2 ore

Modulul II: Construirea de activități de învățare/receptare a muzicii:

 • Introducere în universul ritmic
 • Melodică simplă – cântece și jocuri muzicale
 • Instrumentele de percuție netemperată (aplicații)
 • Instrumentele de percuție temperată (aplicații)
 • Jocuri muzicale interactive
 • Platforme muzicale pentru facilitarea învățării online
 • Aplicații practice folosind exemple audio/video (resurse digitale)

12 ore

Modulul III: Modalități de integrare a resurselor muzicale digitale în lecții

4 ore

EVALUARE

2 ore

Total ore curs

20 ORE

Calendarul programului:

Grupa Toplița: 18 – 26 noiembrie 2022
Grupa Ciuc: 3 - 11 februaria 2023

Grupa

25 cursanți

Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofoliu cu proiecte și activități practice

  1. Resurse umane

Formator: Negrea Gheorghe Alin, profesor Palatul Copiilor Miercurea Ciuc – Filiala Toplița, Certificat de formator seria J, nr. 00155092

Taxa de participare: 110 lei