INTERAKTÍV TANÓRÁK DIGITÁLIS ESZKÖZÖKKEL

2023. február 23-24.

Beiratkozási határidő: 2023. február 17.

 

    1. Kurrikulum

Célcsoport:

          Óvodapedagógusok, tanítók, tanárok

Képzési nyelv:

          Magyar  

Indoklás:

          A gyakorlatalapú képzés célja, hogy a résztvevők felfrissítsék és bővítsék eddigi digitális tudásukat, eszköztárukat. A képzők inspiráló, azonnal alkalmazható ötletekkel, jógyakorlatokkal és innovatív módszerekkel ösztönzik a résztvevőket, hogy interaktív, a gyerekek számára is élvezhető tanórákat tudjanak megvalósítani, biztosítva ezáltal is az élményközpontú, örömteli tanulást.

A képzés időtartama:

 20 óra

A képzés helyszíne:

Apáczai Csere János Pedagógusok Háza, Csíkszereda

A képzési program tematikus felosztása:

          Digitális eszközökkel támogatott jó pedagógiai gyakorlatok bemutatása

          RJR – ráhangolódás, jelentésteremtés, reflektálás – digitálisan

          Látványos tananyagszerkesztés

          Innovatív értékelés digitális eszközökkel

          Egyéni és kiscsoportos feladatok

          Értékelés

3 óra

3 óra

5 óra

3 óra

4 óra

2 óra

 

20 óra

A képzés naptára

          2023. február 23-24. (10:00-18:00)

A kurzuszáró értékelés módozata:

          folyamatos (az egyéni/csoportos gyakorlatok bemutatásával)

1.2. Humánerőforrás

Képzők:

          Gidró Melinda – magyartanár, képző (Certificat formator Seria N Nr. 0186518)

          Portik Zsolt – történelemtanár, képző (Certificat formator Seria L Nr. 00241415)

 

Programfelelős módszertanos:

Kiss-Pataki Adél Annamária, módszertanos pedagógus

1.3. Gazdasági szempontok

Résztvevők tervezett összlétszáma:

 25 résztvevő

Részvételi díj:

150 Ron/ résztvevő