HATÉKONY ÉS SIKERES ANGOL NYELVŰ KOMMUNIKÁCIÓ A SZAKMAI ÉLETBEN ÉS A MAGÁNÉLETBEN

Beiratkozási határidő: 2023. március 15.

 

Kurrikulum

Célcsoport:

Általános és középiskolai pedagógusok, iskolapszichológusok, iskolai segítők

Képzési nyelv: magyar, angol

Indoklás:

 Az angol nyelv a világ leggyakrabban beszélt nyelve, ezért az angol nyelvű magabiztos kommunikáció az egyik leghasznosabb nyelvi kompetencia a szakmai életben és a magánéletben. A képzés kommunikációra és játékra épülő gyakorlatok (szerepjáték, interjú, párbeszéd, esettanulmány bemutatása, stb.) segítségével szeretne a legalább A2-es (alapozó) angol nyelvi szinttel rendelkező résztvevőknek magabiztosságot, motivációt és hasznos tanácsokat nyújtani ezen idegennyelv használatában. A bemutatott témák mind az angol nyelv magánéletben való használatát (utazás, mindennapok, bemutatkozás), mind az angol nyelv szakmai életben való használatát (prezentáció bemutatása, önéletrajz, motivációs levél írása) fedik le.

A képzés időtartama: 2023. március – május időszakban

A képzés lebonyolítási formája: online

A program tananyaga – fejlesztendő kompetenciák:

A képzés a beszédkészséghez tartozó társalgás és folyamatos beszéd kompetenciákat szeretné elsősorban fejleszteni.

A képzés az angol nyelvű társalgás következő kompetenciáit fejleszti:

- egyszerű és közvetlen információcsere mindennapi tevékenységekről, témákról;

- rövid információcsere akkor is, ha a beszélő nem értett meg mindent;

- boldogulás olyan nyelvi helyzetekben, amelyek utazáshoz kapcsolódnak;

- felkészülés nélküli részvétel az ismert, az érdeklődési körnek megfelelő vagy a mindennapi témákról (család, szabadidő, tanulás, munka, utazás) folyó társalgásban;

- kapcsolatteremtés anyanyelvi beszélőkkel;

- rövid véleménykifejtés.

A képzés az angol nyelvű folyamatos beszéd következő kompetenciáit fejleszti:

- beszélgetés a családról, más személyekről, az életkörülményekről, a tanulmányokról, a szakmai tevékenységről;

- beszélgetés élményekről, eseményekről, álmokról, reményekről, célokról;

- rövid magyarázó és indoklási képesség;

- egy adott téma előnyeinek és hátrányainak bemutatása.

Ugyanakkor, a képzés során a résztvevők betekintést kapnak az angol kulturális sajátosságok, íratlan szabályok használatának fontosságáról a hatékony és sikeres kommunikáció érdekében.

A képzési program témáinak időbeosztása

TÉMÁK

Időtartam

1. Beszélgetés a magánéletről (érdeklődési kör, család, szabadidős foglalkozás)

2 óra

2. Hatékony kommunikáció utazás közben

2 óra

3. Az angol nyelvű önéletrajz és motivációs levél elemei, gyakorlatok

4 óra

4. Hatékony bemutatás angolul

4 óra

5. Hatékony érvelési és véleménykifejtési tanácsok

2 óra

6. Az angol nyelvű kulturális kommunikáció alapjai

2 óra

 

 

Összesen képzési óra:

32 óra (16 óra szinkron találkozó, 16 óra aszinkron munka, házi feladatok megoldása)

A képzés naptára

 

Online szinkron találkozók:

2023. március 20., hétfő, 17-19 óra

2023. március 27., hétfő, 17-19 óra

2023. április 3., hétfő, 17-19 óra

2023. április 24., hétfő, 17-19 óra

2023. május 8., hétfő, 17-19 óra

2023. május 15., hétfő, 17-19 óra

2023. május 22., hétfő, 17-19 óra

2023. május 29., hétfő, 17-19 óra

A kurzuszáró értékelés módozata:

A résztvevők értékelése írott házi feladatok és egy végső angol nyelvű bemutató segítségével történik.

1.2. Humánerőforrás

Képző: Molnár Tímea-Imola

Programfelelős módszertanos: Kiss-Pataki Adél Annamária, módszertanos pedagógus

1.3. Gazdasági szempontok

Résztvevők tervezett összlétszáma:

 20 résztvevő

Részvételi díj:

170 Ron/ résztvevő