COMBATEREA FENOMENULUI DE BULLYING PRIN PRACTICI RESTAURATIVE

 

Criterii curriculare

Public ţintă vizat: Cadre didactice

Limba de predare: Limba maghiară

Justificare:

Programul oferă:

Ateliere de lucru prin metoda învățării experențiale pe tema bullyingului în rândul elevilor, pregătirea cadrelor didactice privind asumare unor responsabilități specifice, relevante din perspectiva combaterii situațiilor de bullying în școli, creșterea nivelului de conștientizare al profesorilor cu privire la factorii care facilitează și împiedică rezolvarea situațiilor de bullying.

Durată curs: 24 ore

Locul de organizare al programului:

Curs prin prezență fizică cu activități de consolidare online, blended learning  

Curriculum-ul programului – Competențe vizate

  • creșterea nivelului de cunoștințe despre fenomenul de bullying în școli
  • competența de analiză comparativă a fenomenului de bullying și a situațiilor de conflict prin situații concrete cu ajutorul practicilor restaurative
  • îmbunătățirea strategiilor pentru o intervenție eficientă în situații de bullying
  • competențe pentru gestionarea reacțiilor elevilor în situații de bullying
  • dezvoltarea competențelor de comunicare cu adulții din interiorul și din exteriorul școlii

Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

Timp alocat

Modalități prin care situațiile de bullying pot fi identificate și conștientizate în școli de către cadrele didactice, elevi și părinți

Diferențierea fenomenului de bullying de situațiile de conflict

4 ore face to face+ 2 ore online

Intervenție prin practici restaurative în situații de bullying

Urmărirea relațiilor și a dinamicii de grup

4 ore face to face+ 2 ore online

Factorii care facilitează și împiedică rezolvarea situațiilor de bullying

Colaborarea și munca în echipă cu adulții din școală și din afara școlii

4 ore face to face+ 2 ore online

Studii de caz, întrebări, feed-back

4 ore face to face+ 2 ore online

Total ore curs

24 ore

Calendarul programului

Grupa 1

Cf. planificarii lunare/semestriale anul şcolar 2022-2023

Modalităţi de evaluare a cursanţilor: Portofoliu

Resurse umane

Formatori implicaţi:

Boros Melinda consilier școlar – CJRAE seria G 00304359

Tőkés Éva consilier școlar – CJRAE Formator Seria E, nr.0040061 

Responsabil program:

Kovács Dorina, profesor metodist, Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János”

Criterii economice

Număr total de cursanţi planificaţi:

18-20 participanți / 1 grupă