Szakmai önismeret és együttműködés fejlesztés coaching szemlélettel

Beiratkozási határidő: 2023. október 13.

 

 

1.1. Kurrikulum

Célcsoport:

általános- és középiskolai pedagógusok, tanítók, óvodapedagógusok, iskolai könyvtárosok, iskolaigazgatók, iskola-pszichológusok, iskolai kisegítő személyzet

Képzési nyelv:

Magyar

Indoklás:

Cél az eredményes és egyben fenntartható szakmai-emberi helytálláshoz támogatást adni. A képzés fókuszában a szakmai
önismeret fejlesztése és az előremutató, építő szemléletváltás áll. Eszköze többek között az új coaching módszerek
megismerése és gyakorlati alkalmazása, ezt követően az aktuális kihívások és elakadások új perspektívákból való
megközelítése, megoldása. Továbbá fontos a szakmai kiégés megelőzése, ennek megfelelően a jelen helyzet tudatosítása,
valamint az érzelmi és mentális töltődést biztosító eszközök működésbe hozása. A képzés során kiemelten foglalkozunk az
egyén és a csapat erőforrásainak tudatosításával, valamint a megerősödést, megújulást támogató módszerek gyakorlati
alkalmazásával.

A képzés értékszemlélete: biztonság, bizalom, elfogadás, együttműködés, önismeret, tudatosság, kreativitás, megújulás.

A képzés időtartama:

20 óra

A képzés lebonyolítási formája:

fizikai

A program tananyaga – fejlesztendő kompetenciák:

 • Önismeret: a ráhangolódás képességének fejlesztése és hatása az együttműködésre és a szakmai teljesítményre
 • Egyéni erősségek és kompetenciák feltérképezése coaching szemlélettel
  • Megoldásközpontú és cselekvésorientált módszerek elmélete és gyakorlati alkalmazása
  • A “Gondolkodás, Érzelem és Cselekvés Háromszöge” modell az erőforrások felszabadítására
 • Az együttműködés 3 szintje: egyén, csapat, szervezet
  • Erőforrás- és kompetencia térkép feltárása 3 szinten
  • A 3 szint közös metszetének vizsgálata: kohézió, szinergia, felelősségi- és hatáskörök vizsgálata
 • Kommunikációs stratégiák fejlesztése: konfliktuskezelés, új nézőpontokra alapozott együttműködés, kompromisszumkeresés, konszenzusos megállapodás kialakítása
 • Kiégés, stresszkezelés: jelen állapot, a beavatkozási szintek megismerése, támogató technikák, megelőzés
 • Szociometriák és felszabadító technikák megismerése és alkalmazása
 • Csoportdinamikai alapismeretek
 • A képzésen tanultak integrációja az adott résztvevő számára legfontosabb tréningelemekből építkezve
  • Meglévő ismeretek és tapasztalatok lendületbe hozása
  • Új módszerek tudatosabb és aktív alkalmazása, megújult működés felépítése
 • A képzés zárásaként a tanultak összegzése: szakmai helyzetek megoldása az új szemléletben:
  • helyzetgyakorlat csapatmunkában történő megoldása, eredmények közös feldolgozása
  • visszajelzések, legjobb gyakorlatok, tudásmegosztás

A képzési program témáinak időbeosztása:

TÉMÁK

Időtartam

október 26.
Ráhangolódás, egyéni erősségek, erőforrások és kompetenciák feltérképezése
Kiégés, stresszkezelés háttere, a fenntartható emberi-szakmai teljesítmény és megújulás
Coaching irányzatok ismertetése, feldolgozása, szemléletváltás alapjai
Kommunikációs stratégiák és coaching szemlélet a gyakorlatban


október 27.
Az együttműködés összetevői és 3 szintje: egyén, csapat, szervezet
Kiégés helyett önismeret, egészséges határok, együttműködés
Szociometriák, felszabadító technikák, csoportdinamikai alapismeretek
A képzésen tanultak integrációja egyéni és kiscsoportos munkában


október 28.
A két tréningnap egyéni és kiscsoportos áttekintése
A tanultak alkalmazása különböző szakmai helyzetekben - csoportos “vizsga-ünnep”
A tréning lezárása

 

7 óra

 

 

 

8 óra

 

 

 

5 óra

Összesen képzési óra:

20 óra

A képzés naptára:

 

2023. október 26-28.

 

 1. nap: október 26. 10:00-17:00
 2. nap: október 27. 9:00-18:00
 3. nap: október 28. 9:00-14:00

A kurzuszáró értékelés módozata:

A képzés zárásaként a megoldandó feladatok további fejlődésre adnak lehetőséget:  valós szakmai helyzetek – csapatmunkában történő megoldása, az új szemléletben és a tanult eszközök használatával együtt. A záró feladat egyben a tanultak összegzése, “megünneplése” és a legjobb gyakorlatok megosztása is, ahol egymástól is tanulnak a résztvevők az eredmények közös feldolgozása és a visszajelzések során. A résztvevők szóbeli értékelést, visszajelzést kapnak a trénerektől is.

 1.2. Humánerőforrás

Trénerek bemutatkozása:

Brindzik András – team coach, facilitátor, üzletfejlesztési vezető

(Brindzik András tréner tíz év coaching, tréning és facilitatív szemléletű csoportvezetési tapasztalattal rendelkezik. Kiemelt szakterülete a csoportos képzés, ahol a jelenlét minősége, az egyéni és csoportos ráhangolódásé a kulcsszerep. Szemlélete az önazonos, hiteles kapcsolódás elősegítése, valamint az inspiráló, egyéni erősségekre épülő tudatosság- és személyiségfejlesztés határozza meg. Tréneri működésére egyaránt jellemző a nyugodt, intuitív jelenlét, ugyanakkor a strukturált és eredményorientált hozzállás is. Szakmai tapasztalatai között szerepel 5 év könyvtári és pedagógusfejlesztés, továbbá 15 év vezetési ismeret több versenypiaci iparágban.)

 

Bogschütz Zoltán - tréner, coach, facilitátor

(Bogschütz Zoltán trénernek több, mint két évtizedes tréningtapasztalata van hazai és nemzetközi projektekben, amelyet folyamatosan bővít coaching- és facilitációs technikákkal, továbbá szívesen fűszerezi pszichodramatikus elemekkel. Az alternatív büntetések és a gyermekvédelem különböző szakterületein szerzett a legtöbb gyakorlatot.  Nyitottan, szenvedéllyel és bizalommal hangolódik rá az egyéni ügyfelek, szervezetek világára itthon és külföldön egyaránt, hogy a lehető legjobban támogathassa őket saját útjuk, életük kiteljesedésében.)

 

Programfelelős:

Márdirosz Ajka-Klára

 1.3. Gazdasági szempontok

Résztvevők tervezett összlétszáma:

 30 résztvevő

Részvételi díj:

 130 lej/ résztvevő