1. Abilitare curriculară pentru educație timpurie


Furnizor: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Harghita

Grup țintă: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar de nivel preșcolar

Locația: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Harghita, localitatea Miercurea Ciuc

Structura programului: 42 ore față în față, 38 ore asincron, total ore: 80

Programul de formare se desfășoară în sistem blended learning (42 ore față în față , 38 ore asincron pe platforma Google Classroom)

Loc de desfășurare: Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János” Harghita, Miercurea Ciuc

Limba de predare: limba maghiară și limba română

Nr. credite profesionale transferabile acordate: 15 credite

Formatori acreditați: Miklós Réka, Koncz Melinda, Buzilă Ionela Adriana, Gingean Luminița-Gabriela

Taxă de program: 550 lei