1. Profesorul în digital

1.1. Criterii curriculare

 • Justificare:
 • Limba de predare: Limba română
 • Public ţintă vizat: profesori de limba și literatura română

Instruirea pentru predarea în sistem online oferă modalitatea de adaptare la forme de învățare la distanță prin utilizarea software-ului educațional, a aplicațiilor și platformelor e-learning, transformând educația astfel încât să fie adecvată unor contexte speciale, așa cum se întâmplă în perioada dificilă pe care o traversăm. Competența digitală este una dintre competențele-cheie ale Cadrului European și este necesară atât în profilul elevului, cât și în cel al profesorului care se adresează nativului digital. Accesul la resurse online necesită, alături de platforme, și un conținut didactic adaptat mediului digital și profesori care să creeze si să utilizeze în online sau în sistem hibrid materiale de calitate prin metode moderne. Astfel, procesul de predare-învățare-evaluare va deveni un proces atractiv, de valoare, axat pe modul de relaționare prin comunicare și practică digitală cu elevul-nativ digital.

  •  
 • Durata: 12 ore
 • Locaţia: online/ Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • Cunoașterea și interpretarea programei de limba română
   • Utilizarea metodelor și a strategiilor de predare - învățare - evaluare
   • Proiectarea, conducerea și realizarea procesului instructiv-educativ;
   • Capacitatea de a folosi metode interactive în cadrul actului educațional;
   • Utilizarea de tehnici de stimulare a creativităţii şi a motivaţiei în învăţare;
   • Conceperea şi utilizarea materialelor/ mijloacelor de învăţare
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

Nr. crt.

Data

Interval orar

Nr. ore

Tema

Forma de învățământ

(Față în față/ online)

Tip de activitate

(Teorie/ Aplicații practice/ Evaluare)

MODULUL I. Instrumente digitale ( pachetul GSuite )

1.

Ziua 1 (sâmbătă)

10,00-14,00

1 oră

Contul de Gmail și facilitățile sale

online

 

Teorie și aplicații practice

1 oră

Utilizarea Meet în predarea online/de tip hibrid

1 oră

Google Classroom

1 oră

Google Forms 

MODULUL II. Lectura programei și adaptarea instrumentelor digitale la predarea online/de tip hibrid  

2.

Ziua 2

(sâmbătă)

10,00-14,00

2 ore

Cum se face lectura programei ? Competențe și conținuturi

online

 

Teorie și aplicații practice

 

2 ore

Scenarii didactice: modelul flipped classroom

Instrumente digitale (Mentimeter și Padlet) .

Utilizarea aplicațiilor și a manualelor digitale în predarea online/de tip hibrid

MODULUL III. CREAREA RESURSELOR EDUCAȚIONALE DESCHISE

3.

Ziua 3

(sâmbătă)

10,00-14,00

4 ore

Ce înseamnă RED?

Tipuri de RED

Căutarea surselor și respectarea drepturilor de autor

Resurse tehnologice minime pentru crearea RED

Crearea pas cu pas a unei resurse audio-video.  (Microsoft Office)

online

Teorie și aplicații practice

TOTAL

12 ore

 

 

 

 

  •  
  • Calendarul programului: octombrie 2020 – august 2021
   GRUPA 1: 10,17,24 octombrie 2020
   Celelalte grupe în continuare în zile de sâmbătă.
   Grupele se vor forma în ordinea înscrierilor.
 •  
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: proiecte şi activităţi practice, realizarea unei RED

1.2. Resurse umane:

 • Formatori implicaţi:
  Numele și prenumele, unitatea de învățământ, formator certificat Seria _ nr.
  Silea Anda Laura, Colegiul Tehnic „Dr Al. Bărbat”, Victoria, județul Brașov, formator certificat Seria L nr 00372163
  Tudorache Ana-Maria, Școala Gimnazială Nr.15 din Brașov, județul Brașov, formator certificat Seria J nr. 00205874
  •  
 • Responsabil program:
  Erősdi Edit, profesor metodist, Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Miercurea Ciuc

1.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi planificaţi:   20 / 1 grupă
 • Taxă de participare: 75 lei/cursant, pentru o grupă de 20 de persoane