9. Tanuljunk egymástól!

Inspiráló digitális ötletek a tanórákhoz

IRATKOZÁSI HATÁRIDŐ: 2021.febuár 26.

KEZDÉSI IDŐPONT A 2. CSOPORT SZÁMÁRA: 2021. március 9.

A KÉPZÉS INFORMÁCIÓI

  1. Tananyag leírása

Célcsoport: 

Óvónők, tanítók, tanárok

Képzési nyelv:

 magyar

Indoklás:

A műhelymunka célja, hogy a résztvevők a trénerek által kidolgozott és bemutatott jó gyakorlatokon keresztül megismerjenek tanórán használható digitális felületeket.

Ezt követően a megismert felületek alkalmazásával  tervezzenek és valósítsanak meg konkrét feladatokat a szakuknak megfelelően és mutassák be egymásnak.

A program során a tevékenységek gyakorlatalapúak, a részt­vevők együttműködését, valamint aktív részvételét igénylik.

A képzés időtartama:

20 óra

A képzés lebonyolítási formája:

On line/e-learning

A program tananyaga – fejlesztendő kompetenciák

 • Az online tevékenységek a Zoom alkalmazásban
 • Ráhangoló játékos feladatok, jégtörők: Mentimeter, Wordart, Namepickerninja
 • Digitális felületekkel támogatott jó pedagógiai gyakorlatok bemutatása
 • Közös munkafelület a képzés alatt: a Trello – ennek bemutatása
 • Coggle - csoportmunka
 • A Canva lehetőségei
  • egyéni gyakorlat – bemutatás egymásnak
 • Storyboardthat
  • egyéni gyakorlat – bemutatás egymásnak
 • BookCreator – tananyagszerkesztés látványosan
  • egyéni gyakorlat – bemutatás egymásnak
 • Redmenta – ismeretellenőrzés
  • egyéni gyakorlat
 • Mentimeter, Slido

A képzési program témáinak időbeosztása

TÉMÁK

Időtartam

Jó pedagógiai gyakorlatok bemutatása

3 óra

Digitális felületek bemutatása

5 óra

Egyéni gyakorlatok elkészítése

5 óra

Egyéni gyakorlatok bemutatása egymásnak

5 óra

Értékelés, visszacsatolás

2 óra

Összesen:

20 óra

A képzés naptára

1-es. csoport

 • 2021. február 16., 18. (15.00 - 18.30), 20. (9.00 - 12.30), 23. (15.00 - 18.30)

2-es. csoport

  •  
 • 2021. március 9., 11. (15.00 - 18.30), 13. (9.00 - 12.30), 16. (15.00 – 18.30)

... csoport

 

Az értékelés módozata:

folyamatos (az egyéni gyakorlatok bemutatásával)

1.2. Humánerőforrás

Képző(k):

Portik Zsolt, történelem szakos tanár

Gidró Melinda, magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Programfelelős módszertanos:

Csiszér Mária, módszertanos tanár,

Apáczai Csere János Pedagógusok Háza

1.3. Gazdasági szempontok

Résztvevők tervezett összlétszáma:

20 személy/ 1 csoport

Részvételi díj:

100 lej/ résztvevő