12. ABILITĂȚI CURRICULARE ȘI INSTRUMENTE DIGITALE -
TANTERVI KÉSZSÉGEK ÉS DIGITÁLIS ESZKÖZÖK

 

IRTAKOZÁSI HATÁRIDŐ: 2021. FEBRUÁR 12.

KEZDÉSI IDŐPONT: 2021. FEBRUÁR 15.

INFORMAȚII CURS

A KÉPZÉS BEMUTATÁSA

  1. Criterii curriculare
  1. Tananyag leírása

Public ţintă vizat:

Célcsoport:

profesori de chimie, fizică, biologie, protecția mediului

Kémia, fizika, biológia, környezetvédelem tanárok 

Limba de predare:

Képzési nyelv:

română, maghiară

román, magyar

Justificare:

Indoklás:

În contextul schimbării programelor școlare la nivel gimnazial și a trecerii la învățământul online, este necesar:

- sintetizarea principalelor elemente de noutate promovate de programele școlare din învățământul gimnazial şi schimbările antrenate de acestea la nivelul practicilor didactice

- o pregătire suplimentară a cadrelor didactice pentru a face față predării -învățării - evaluării online

A gimnáziumi tantervek változása, valamint az online oktatásra való áttérés miatt szükségessé vált:

 • az új tantervekkel kapcsolatos újdonságok és változások megismerése és megértése a pedagógiai gyakorlatban való alkalmazás céljából
 • egy plusz felkészülés az online oktatás kihívásainak való megfelelés céljából.

Durată curs:

A képzés időtartama:

12 ore

12 óra

Forma de organizare a programului:

A képzés lebonyolítási formája:

online

online

Curriculum-ul programului – Competențe vizate

A program tananyaga – fejlesztendő kompetenciák

 • Valorificarea eficientă şi creativă a programei şcolare în elaborarea documentelor de planificare activităţii didactice (planificare calendaristică, proiect de unitate de învăţare)
 • Proiectarea unor demersuri educaționale în perspectivă integrate: proiectarea programelor opționale
 • Aplicarea metodelor și instrumentelor digitale în activitatea didactică
 • Crearea și utilizarea responsabilă a resurselor educaționale deschise (RED)
 • Az iskolai tantervek hatékony és kreativ használata a tervezési folyamat során (kalendarisztikus terv, valamint tanítási egységterv elkészítésében)
 • Az opcionális tantervek tervezése
 • A digitalis eszközök és módszerek alkalmazása az oktatási folyamatban
 • A Nyílt Oktatási Erőforrások (RED) létrehozása és használata

Planificarea pe module tematice-timp alocat

A képzési program témáinak időbeosztása

TEME ABORDATE

Timp alocat

TÉMÁK

Időtartam

Proiectarea bazată pe competențe (planificarea anuală, proiectarea unității de învățare)

3 ore

Kompetencia alapú tervezés (kalendarisztikus terv, tanítási egységterv készítése)

3 óra

Dincolo de trunchiul comun: programa de opţional

2 ore

A kötelező tartalman túl: az opcionális tanterv

2 óra

Instrumente digitale în procesul de predare-învățare-evaluare

3 ore

Digitalis eszközök a tanítási-tanulási-értékelési folyamatban

3 óra

Creare de RED si procesul de avizare al acesteia

2 ore

A Nyílt Oktatási Erőforrások létrehozása és elismertetése

2 óra

Evaluare

2 ore

Értékelés

2 óra

Total ore curs

12 ore

Összesen képzési óra:

12

Calendarul programului

A képzés naptára

Grupa 1:

15, 22 februarie, 1 martie (interval orar: 16-20)

1-es sz. csoport

Február 15., 22., március 1 (16-20 óra között)

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

A kurzuszáró értékelés módozata:

portofoliu

portfolió

  1. Resurse umane

1.2. Humánerőforrás

Formatori implicaţi:

Képző(k):

Lapohos Anna- Mária, inspector școlar, ISJ HARGHITA,

Lapohos Anna- Mária - szaktanfelügyelő

Responsabil program:

Programfelelős módszertanos:

Kovács Dorina, profesor metodist,

Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János”

Kovács Dorina, módszertanos tanár,

Apáczai Csere János Pedagógusok Háza

  1. Criterii economice

1.3. Gazdasági szempontok

Număr total de cursanţi planificaţi:  

30

Résztvevők tervezett összlétszáma:

30

Taxă de participare:

Nu se percepe taxă de participare

Részvételi díj:

Nincs részvételi díj